BrainPOP

השראה אלקטרומגנטית

מהו כוח מגנטי, והאם חשמל יכול למגנט? הצטרפו לתום ומובי במסע פיזיקלי בעקבות ההשראה האלקטרומגנטית, ולמדו מהו זרם חשמלי, ומה גילה פאראדיי בניסוי שלו. תלמדו כיצד בעבר סייע המצפן לגלות את הקשר בין חשמל למגנטיות! נו, כבר קיבלתם השראה?

מעוניינים לצפות בסרטון השראה אלקטרומגנטית?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים