BrainPOP

חוקי התורשה

מי היה רג'ינלד פאנט, ומה אפשר לחזות בזכות הריבוע שהמציא? מה עושה גן לתכונה רציסיבית או דומיננטית? בסרטון זה של בריינפופ, תום ומובי מגלים הכול על תורשה. מה יקבע את צבע העיניים שלכם, ומה קובע את גובהו של צמח? תלמדו כיצד גנים עוזרים בהעברת תכונות מדור לדור, ואיך הם יכולים לחסום ביטוי רצסיבי של תכונות.

מעוניינים לצפות בסרטון חוקי התורשה?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים