BrainPOP

תאומים

אחד זה נחמד, אבל שניים נחמד כפליים! הצטרפו לתום ומובי, ולמדו על תאומים. כיצד הם נוצרים ומהם תאומים זהים? תשמעו גם על תופעה נדירה של זוגות תאומים היוצאים מרחם אמם מחוברים זה לזה בחלק מגופם.

מעוניינים לצפות בסרטון תאומים?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים