BrainPOP

אבעבועות רוח

מה לכל הרוחות הן אבעבועות רוח? בסרטון זה של בריינפופ, יציגו לכם תום ומובי את מחלת הילדים הקלאסית. תגלו מי נדבק בה, ומדוע מספר הנדבקים הולך ופוחת. תלמדו להכיר את התסמינים של אבעבועות רוח. תלמדו לזהות את השלבים של המחלה, ולהבין איך היא מידבקת, ומתי מותר להיות שוב בחברת אנשים. לבסוף נגלה מדוע לפעמים מחלת אבעבועות רוח מסוכנת, ואיך יש כאלה שעשויים לחלות בה יותר מפעם אחת. בכל מקרה, מה שלא יהיה, אל תגרדו!

מעוניינים לצפות בסרטון אבעבועות רוח?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים