BrainPOP

מים בישראל

זיהום מים, חיסכון במים, בעיית מים... מרוב מים איך בכלל אפשר להיות צמא? הצטרפו לתום ומובי, וצפו בסרטון בריינפופ על המים בישראל. תגלו על הקשר בין גידול בקצב האוכלוסייה ובין המחסור במים, וגם מהם מים פוסיליים. נוסף על כך תלמדו על האקוויפרים, ותגלו כמה אחוזי שתייה מספקת לנו ימת הכינרת, ואילו שימושים נעשים במים חוץ משתייה.

מעוניינים לצפות בסרטון מים בישראל?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים