BrainPOP

לוח הזמנים הגאולוגי

יורה ופרה קמבריון, אם שמעתם פעם על השמות האלה, אתם ודאי יודעים שהתחום שבו עוסקים הוא גיל כדור הארץ. בסרטון זה מסבירים תום ומובי על לוח הזמנים הגיאולוגי של הכדור שלנו ועל התקופות השונות בלוח זה. תוכלו ללמוד על ההבדל שבין עידן, תורה, תקופה וגיל – אלה המושגים בהם משתמשים הגיאלוגים כדי לתארך את הזמנים השונים. כמו כן תלמדו באילו שיטות משתמשים החוקרים בתחום הסטרטיגרפיה כמו התיארוך הרדיומטרי.

מעוניינים לצפות בסרטון לוח הזמנים הגאולוגי?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים