BrainPOP

משוואות כימיות

האם המשוואה הכימית שלכם מאוזנת? בסרטון הזה של בריינפופ מציגים בפניכם תום ומובי את שפת התגובות הכימיות. תלמדו כיצד קורית תגובה כימית, וכיצד להשתמש בנוסחאות מולקולריות, שהן שילובים של סימונים מהטבלה המחזורית, כדי לייצג אטומים ומולקולות. תראו מה ההבדל בין מגיבים לתוצרים, ותום יסביר באיזה צד של החץ במשוואה כל אחד מהם מופיע. לבסוף תלמדו על סטוכיומטריה, שהיא איזון משוואות כימיות, כדי שכל צד במשוואה יהיה בעל מספר אטומים שווה. הרי כמות החומר לפני התגובה ואחריה תמיד תישאר קבועה.

מעוניינים לצפות בסרטון משוואות כימיות?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים