BrainPOP

גלגל וציר

מי קיים יותר מ-7,000 שנים, וממשיך לגלגל אותנו על צירו? נכון מאד, גלגל וציר! הצטרפו לתום ומובי, ותגלו הכול על המכניקה הפשוטה והחשובה הזו. כיצד הגלגל והציר מקלים את חיינו, ובאיזה חפץ ביתי נעשה שימוש במכניקה זו?

מעוניינים לצפות בסרטון גלגל וציר?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים