BrainPOP

עבדות

העבדות במדינות הדרום היא כתם שחור בהיסטוריה האמריקאית. אך האם תופעה זו מיוחסת רק לארצות הברית? הצטרפו לתום ומובי, ולמדו על העבדות. מה מקורה, מהו סחר בעבדים וכיצד הוא מתבצע. מהי "דרך ביניים", ואילו יחסים היו בין אדון לעבד?

מעוניינים לצפות בסרטון עבדות?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים