BrainPOP

מגנה כרטה

איך הסכם בשם מגנה כרטה הגביל את כוחם של שליטים ברחבי העולם? בסרטון זה של בריינפופ תלמדו על מקורותיו ועל השפעתו של אחד המסמכים המשפטיים החשובים בהיסטוריה. תלמדו על המלך ג'ון, שליט מן המאה ה-13, שהרחיק לכת בלחציו על ארצו, ואיך התמרדו הברונים של אנגליה נגד דרכיו הבזבזניות. תום מסביר כמה מהחוקים המופיעים בסעיפי הברונים, המסמך שעליו אולץ המלך ג'ון לחתום, והוא הנוסח המקורי של המגנה כרטה. הזכויות למשפט הוגן, לתנועה חופשית ולקניין פרטי, התחילו כולם כאן! האבות המייסדים של ארצות הברית חייבים רבות למגנה כרטה, וכך כולנו.

מעוניינים לצפות בסרטון מגנה כרטה ?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים