BrainPOP

הצלבנים

מה משך אלפי נוצרים בימי הביניים לצאת ברגל מאירופה לארץ ישראל? בסרטון זה תום ומובי מספרים על מסעי הצלב שבהם הגיעו לארץ ישראל נוצרים רבים. נוצרים אלה הקימו כאן ערים ומבצרים, שחלקם עומדים על תלם עד היום. כמו כן השניים מסבירים על המאבקים הבלתי פוסקים בין הנוצרים למוסלמים, שבסופם נאלצו הנוצרים לעזוב את ארץ ישראל. נוסף על כך, תלמדו על העיר עכו שהנוצרים הפכו למרכז סחר בינלאומי.

מעוניינים לצפות בסרטון הצלבנים?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים