BrainPOP

התנגדות יהודית בשואה

במלחמת העולם השנייה הכניעו הגרמנים לא מעט מדינות ורצחו מיליוני אנשים, אך לא הצליחו לשבור את רוחו של העם היהודי. בסרטון זה תום ומובי מספרים על הגבורה היהודית בתקופת השואה, שהתבטאה בהתנגדות צבאית אך גם בשמירה על חיי התרבות ועל המסורת. תוכלו ללמוד על המרד היהודי הגדול ביותר בתקופת השואה, שפרץ בגטו ורשה, מי היו הפרטיזנים, וכיצד שרדו ביערות. כמו כן, תשמעו את סיפורם של מתנדבים יהודים ארצישראלים שיצאו לצנוח כדי להציל יהודים באירופה.

מעוניינים לצפות בסרטון התנגדות יהודית בשואה?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים