BrainPOP

חומה ומגדל

התקופה שבה הוקמו יישובי חומה ומגדל היא אחת המרתקות בהיסטוריה של ארץ ישראל שלפני קום המדינה. בסרטון זה תום ומובי מסבירים מדוע היה צורך להקים עשרות יישובים חדשים בגבולות ארץ ישראל, ומדוע התנגדו לכך הבריטים, ששלטו בארץ, וגם התושבים הערבים. תלמדו כיצד הוקמו יישובי חומה ומגדל, ומדוע זכו לכינוי זה.

מעוניינים לצפות בסרטון חומה ומגדל?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים