BrainPOP

המחתרות

בשנים שקדמו להכרזת המדינה פעלו בארץ ישראל שלוש מחתרות יהודיות. הצטרפו לתום ומובי בסרטון זה של בריינפופ, כדי לגלות מה היה ההבדל בין המחתרות, ומה הייתה מטרתה של כל מחתרת. כמו כן תלמדו על הפעולות החשובות שביצעו אנשי המחתרות בהקמת יישובים חדשים, בהעלאת מעפילים לארץ ובהגנת היישוב העברי מפני פורעים ערבים. תבינו גם מדוע נאבקו המחתרות בשלטון הבריטי בארץ ישראל.

מעוניינים לצפות בסרטון המחתרות?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים