BrainPOP

ראשית הציונות

בסוף המאה ה-19 החל להתגבש אצל יהודי אירופה רעיון, שמהותו הגשמת החלום להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. הצטרפו לתום ומובי בסרטון זה של בריינפופ, כדי לגלות מה קרה באותה תקופה באירופה, שעודד את הקמתה של התנועה הציונית, מה היו הקשיים בדרכה, וכיצד החל הרעיון להתגשם לאט לאט. כמו כן תלמדו על האישים שעודדו את יהודי אירופה להצטרף לתנועה הציונית, ובראשם בנימין זאב הרצל. תבינו גם כיצד אפשר להגשים את מטרותיה של התנועה הציונית גם בימינו, כאשר כבר התגשם חלום הקמת מדינת ישראל.

מעוניינים לצפות בסרטון ראשית הציונות?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים