BrainPOP

השואה

מה היו תפקידי הגטאות בזמן השואה? ומדוע אדולף היטלר ריכז בהם יהודים? בסרטון זה של בריינפופ בנושא השואה, תום ומובי מספרים למה נועדו המכסות שהטילו הגרמנים, ומהם חוקי נירנברג. תגלו מהו הפתרון הסופי, ומה הייתה מטרתו העיקרית של השלטון הנאצי בגרמניה בשנות ה-40 של המאה ה-20.

מעוניינים לצפות בסרטון השואה?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים