BrainPOP

גירוש ספרד

הצטרפו לתום ומובי למסע בזמן אל גירוש יהודי ספרד, וגלו מה הקשר בין הגירוש ובין חורבן בית המקדש. מהי אינקוויזיציה, ומדוע תקופת השלטון המוסלמי נחשבה לתור הזהב של היהודים? תלמדו על פועלו של הרמב"ם ומי היו אנוסי ספרד, ומדוע כונו כך.

מעוניינים לצפות בסרטון גירוש ספרד?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים