BrainPOP

הנושא: יום הזיכרון של שי - ד'

תחום הדעת: מולדת, חברה ואזרחות

סרטונים: יום הזיכרון של שי

נושא השיעור יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.
רצף מתוך תוכנית הלימודים הציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל. מודולה ו': איך ראוי להתנהג כחברים בחברה וכאזרחים במדינת ישראל.
שכבות גיל ד'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה הבנת משמעות יום הזיכרון, לשון החוק והמנהגים הציבוריים והפרטיים. רצוי ללמד סמוך ליום הזיכרון.
מטרות תוכן • הבנת משמעות יום הזיכרון לפרט ולכלל.
• להבין מה מקור המנהגים של היום.
• הכרת סיפורי נופלים.
מושגים יום הזיכרון, חללי מערכות ישראל, נפגעי פעולות איבה, צפירה, הורדת הדגל לחצי התורן.
מיומנויות טיעון, האזנה, הקשבה.
רצף השיעור 1. סיפורי נופלים מקרב משפחות התלמידים.
2. הקרנת הסרטון יום הזיכרון של שי.
3. דיון באופיו של יום הזיכרון בישראל, הכרתם של החוק והמנהגים שנגזרו ממנו,
4. שמיעת שיר ויצירה בהשראתו.
5. העשרה: ימי זיכרון בעולם או תוספת נפגעי פעולות האיבה.
6. בחן את עצמך.
חומרים נוספים שירי יום הזיכרון, אמצעי השמעה.
היענות לשונות עבודות היצירה בהתאם לבחירתו של התלמיד.
תוצרי למידה ציור או מכתב בהשראת שיר של יום הזיכרון.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נשאל את התלמידים מי מכיר חייל או אזרח שנהרג במסגרת שירות צבאי או פעולת טרור. נשמע תשובות מהכיתה. נשאל את התלמידים אילו פעולות עושות משפחות הנופלים כדי לזכור את החלל.
אפשרות שנייה: נשאל את התלמידים אילו ימי זיכרון קיימים בלוח השנה שלנו.
תשובה: ימי זיכרון לאומיים: יום הזיכרון לשואה ולגבורה. ימי זיכרון דתיים: מות גדליה, י' בטבת – הטלת המצור על ירושלים, י"ז בתמוז - פריצת חומות ירושלים, ותשעה באב - חורבן בית המקדש הראשון והשני. ימי זיכרון עולמיים: 11 בספטמבר.
10 דק'
גוף השיעור נקרין את הסרטון יום הזיכרון של שי.
נשאל את התלמידים מה הם חשו בעת הצפייה בסרטון.
ניתן הזדמנות להביע רגשות שהתעוררו במהלך הצפייה.
נשאל את התלמידים לשם מה צריך יום זיכרון מיוחד, הרי המשפחות השכולות זוכרות את יקיריהן כל השנה. נשמע את תשובות התלמידים. נסביר שביום הזיכרון כל עם ישראל מתאחד עם המשפחות, וזוכר את מי שמסרו את חייהם למען המדינה. כך גם אנו מביעים תמיכה במשפחות, ונותנים להן תחושה שהן אינן לבד באבלם.
נשאל את התלמידים מדוע לדעתם יום הזיכרון צמוד ליום העצמאות. נסביר שהצמידות מזכירה לכולנו את המחיר ששילמנו, ואנו עדיין משלמים, כדי לחיות במדינה עצמאית משלנו.
נסביר לתלמידים שקיים חוק יום הזיכרון, ולפיו מוגדר כיצד יצוין היום. נקרין את לשון החוק (דף נלווה בסוף המערך).
נשאל: מדוע נדרש חוק לקיום יום הזיכרון?
נשאל את התלמידים באילו דרכים הכתובות בחוק,
ושאינן כתובות, מציינים כלל האזרחים את זיכרון החללים.
תשובה: טקסים בבתי ספר ובתי עלמין, עמידת דום בזמן הצפירה בערב ובבוקר, שידורי רדיו וטלוויזיה מיוחדים, הורדת דגלים לחצי התורן, סגירה של מקומות בילוי, לבישת חולצות לבנות.
15 דק'
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות נשמיע אחד משירי יום הזיכרון: אליפלט, בן יפה נולד, מה אברך, אנחנו שנינו מאותו הכפר, אחי הצעיר יהודה.
נבקש מכל תלמיד לכתוב מכתב למשפחה שכולה.
אפשר לכתוב מכתב לשי הילדה מהסרט, ולשלוח אותו אליה באמצעות בריינפופ אפשרות נוספת: לצייר ציור שמתאר את תחושותיו של התלמיד בעקבות השיר.
15 דק'
העשרה ימי זיכרון בעמים אחרים: לחפש באינטרנט עם הכיתה כיצד מצוינים ימי זיכרון בארצות אחרות, "יום הזיכרון של הממלכה המאוחדת", "יום הזיכרון של ארצות הברית". לחפש מה שווה ומה שונה בין ימי זיכרון אלה לבין יום הזיכרון שלנו.
אפשרות נוספת: נסביר לתלמידים שבניגוד למדינות אחרות, במדינת ישראל הוחלט להוסיף ליום זה את "נפגעי פעולות האיבה". תוספת זו עוררה התנגדות בקרב חלק מהמשפחות השכולות של החיילים. האם הם יכולים להבין מדוע, ומדוע לדעתם בסופו של דבר צורפו נפגעי פעולות האיבה ליום הזיכרון.
5 דק'
סיכום ורפלקציה לענות על בחן את עצמך של הסרטון
5 דק'
שיעורי בית לחפש בבית סיפור אישי של חייל מהיישוב שבו אנו גרים או מהמשפחה שלנו, ולהכין עליו מצגת זיכרון.

משאבים נוספים
חוק יום הזיכרון Download