BrainPOP

גניבה ספרותית

אתם יודעים שאסור לגנוב רכוש של אדם אחר, אבל מה עם גניבה של מילים או רעיונות? בסרטון זה של בריינפופ יציגו לפניכם תום ומובי את הנושא הבעייתי של גניבה ספרותית, או פלגיאט. תכירו את הצורות הבסיסיות ביותר של גניבות ספרותיות, כמו ביצוע "העתק הדבק" למילים של מישהו אחר ישירות לעבודה שלכם. אבל תלמדו גם מדוע תלמידים רבים מבצעים גניבות ספרותיות בלי שהתכוונו כלל לעשות זאת. תגלו מדוע מורים ומרצים מתייחסים לעברה זו כחמורה מאוד, ותקבלו שיטות להימנע מכך. ולבסוף, תלמדו את העקרונות הבסיסיים של ציטוט מקורות וניסוח מחדש של רעיונות

מעוניינים לצפות בסרטון גניבה ספרותית?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים