BrainPOP

ראשי פרקים

תתארגנו! בסרטון זה של בריינפופ, תום ומובי מציגים לכם את עקרונות כתיבת ראשי הפרקים. תלמדו על השלב החשוב הזה שלפני הכתיבה, ותגלו כיצד למיין ולסדר מידע בסעיפים שונים. תגלו כיצד להשתמש באותיות ובמספרים, כדי לסמן את דרגת החשיבות של כל פריט מידע, והיכן לכתוב את הנושא ואת הרעיון המרכזי כדי שראשי הפרקים יהיו ברורים ככל האפשר. כמו כן תגלו מדוע כרטיסיות משמשות כלי מעולה לכתיבת רשימות, ומדוע לא כל המידע שאתם רושמים בהן חייב להופיע בחיבור עצמו. תשלטו בדרך כתיבת ראשי הפרקים, ותתכוננו להגיש חיבורים מעולים!

מעוניינים לצפות בסרטון ראשי פרקים?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים