BrainPOP

תיבת נוח

בספר בראשית נאמר על נוח, "איש צדיק תמים היה בדורותיו", ובזכות יושרו של נוח ניצלו האנושות ועולם החי. הצטרפו אל תום ואל מובי היוצאים למסע בתיבת נוח. תוכלו לצפות בסיבות שהביאו את האל להוריד מבול על הארץ, ובהכנות שעשה נוח לקראת המבול. תגלו כיצד הפכה היונה לסמל השלום, ומה משמעותה של הקשת בענן על פי ספר בראשית.

מעוניינים לצפות בסרטון תיבת נוח?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים