BrainPOP

גיל מצוות

גיל המצווה מסמל את המעבר מילדות לבגרות בדת היהודית, בני מצווה בגיל 13 ובנות מצווה בגיל 12. לפי המסורת, ברגע שלנערים מלאו 13 שנה, עליהם להתחיל לקיים מצוות. בסרטון זה תום ומובי מספרים על המנהגים השונים שבהם הבנים, ולעתים גם הבנות, מציינים את הגעתם למצוות. הנחת תפילין, עלייה לתורה ומעמד קריאת ההפטרה בבית הכנסת מציינים את האחריות החדשה שנושא בר המצווה.

מעוניינים לצפות בסרטון גיל מצוות?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים