BrainPOP

עיצוב גרפי

איך מעבירים מסר בצורה מעניינת? מהם טיפוגרפיה וסמליל? בסרטון זה של בריינפופ על עיצוב גרפי, תלמדו על תקשורת חזותית המעבירה מסרים מכוונים לצופה באמצעות סמלים, מילים ודמויות גרפיות. תגלו מתי החלו בעיצוב גרפי, כיצד המצאת מכבש הדפוס הביאה לפריחת הענף, וגם למה אריזות מעוצבות עוזרות למכור מוצרים!

מעוניינים לצפות בסרטון עיצוב גרפי?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים