BrainPOP

הנושא: לוויינים - ה'

תחום הדעת: טכנולוגיה

סרטונים: לוויינים

נושא השיעור לוויינים
רצף מתוך תוכנית הלימודים ה'- עולם מעשה ידי אדם- תעשייה וחברה. ו'- עולם מעשה ידי אדם- מערכות טכנולוגיות, מבנה ותהליכים. מדעי כדור הארץ והיקום- אמצעים טכנולוגיים לחקר החלל
שכבות גיל ה'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה השיעור עוסק בלוויינים. במהלך השיעור יכינו התלמידים מצגת עם תמונות לוויין. מומלץ להשתמש Google Earth.
מטרות תוכן • הכרת טכנולוגיית הלוויין.
• הכרת השימושים השונים בלוויין.
• איסוף צילומי לוויין במקומות שונים בעולם למידתם.
מושגים לוויין, תקשורת אלחוטית, טלוויזיה, ניווט לווייני, חיזוי מזג אוויר, תמונות לוויין.
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות.
מחשב: חיפוש מידע, שיתוף מידע, שימוש במפות אינטראקטיביות. אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. צפייה בסרטון לוויינים.
2. בחן את עצמך.
3. בניית מצגות של תמונות לוויין.
4. הצגת המצגות לפני הכיתה.
חומרים נוספים דף עבודה.
היענות לשונות למידה בקבוצות.
תוצרי למידה מצגת של תמונות לוויין.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נפתח בשאלה הבאה לתלמידים:
כמה פעמים ביום כל אחד מאיתנו משתמש בתקשורת לוויינית?
סביר להניח כי התלמידים אינם מודעים לכך שלוויין משמש לתקשורת אלחוטית בין נקודות מרוחקות על פני כדור הארץ. חלק משידורי הטלוויזיה מועברים בלוויינים. שיחות טלפון מועברות בלווייני צילום. תחזית מזג אוויר נמסרת לנו הודות למידע המתקבל מלווייני מזג האוויר, GPS הוא דוגמה למערכת ניווט לוויינית.
נבקש מהתלמידים לשאול שאלות בנושא לוויינים. נכתוב את השאלות על הלוח.
10 דק'
גוף השיעור נקרין את הסרטון לוויינים. בתום ההקרנה נחזור לשאלות. נבדוק לאילו שאלות נתנו תשובות בסרטון. נעודד את התלמידים לשאול ב"שאלות ותשובות" את השאלות הראויות שלא ניתנו להן תשובות.

נחלק את השאלון בחן את עצמך, ונבקש מהתלמידים לענות עליו. נבדוק את התשובות.
כעת נבקש מהתלמידים לבצע במחשבים את המשימה בדף העבודה: הכנת מצגת של תמונות לוויין.
30 דק'
סיכום נקרין את מצגות התלמידים.
נבקש מכל קבוצה להציג בקצרה את המצגת, ולהסביר על כל שקופית הסבר קצר.
10 דק'
המשגה בחן את עצמך.
יישום בניית מצגת: תמונות לוויין.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות למידה בקבוצות: בניית מצגות.

משאבים נוספים
דף מצגת Download

הנושא: לוויינים - ח'

תחום הדעת: גאוגרפיה

סרטונים: לוויינים

נושא השיעור לוויינים.
רצף מתוך תוכנית הלימודים גאוגרפיה פיזית - מדעי כדור הארץ.
כדור הארץ, מערכת השמש והיקום.
השפעת האדם וחקר החלל.
שכבות גיל ח'
משך יחידת הלימוד שני שיעורים רצופים, כ-90 דקות.
רציונל למורה לוויין הוא גוף שמימי המקיף גוף שמימי אחר, לרוב כוכב או כוכב לכת. המונח לוויין בעברית מקורו בשורש ל-ו-ה, שכן הלוויין "מלווה" את כוכב הלכת.
קיימים שני סוגי לוויין:
לוויין טבעי - ירח נחשב לוויין טבעי של כוכב הלכת שהוא מקיף אותו.
לוויין מלאכותי - כל גוף מעשה ידי אדם שנשלח למסלול סביב גרם שמים.
עם תחילת שיגורם לחלל של לוויינים מלאכותיים על ידי האדם בסוף שנות ה-50 של המאה ה-20, הלכה ותפסה משמעות הלוויין המלאכותי את מקומה של המשמעות הכללית, וכיום במושג "לוויין" הכוונה היא בדרך כלל ללוויין מלאכותי, ואילו ללוויין טבעי יוחד השם "ירח".
מטרות תוכן • הכרת טכנולוגיית הלוויין.
• לימוד על שימושים שונים בלוויין.
• איסוף מידע על שימושים שונים בלוויינים ולמידה עליהם.
מושגים לוויין, תקשורת אלחוטית, טלוויזיה, ניווט לווייני, חיזוי מזג אוויר, תמונות לוויין.
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות.
מחשב: חיפוש מידע, שיתוף מידע, שימוש במפות אינטראקטיביות.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. דיון בכיתה.
2. צפייה בסרטון "לוויינים", ומענה על שאלות "בחן את עצמך".
3. יצירת מצגות: שימושים שונים בלוויינים.
4. הצגת המצגות לפני הכיתה.
חומרים נוספים דף עבודה.
היענות לשונות למידה בקבוצות.
תוצרי למידה מצגת: שימושים שונים בלוויינים.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נשאל את התלמידים: מה משותף לתקשורת אלחוטית, לשידורי טלוויזיה, לניווט באמצעות הטלפון הנייד ולתחזית מזג אוויר?
בכולם יש שימוש בלוויינים.
נבקש מהתלמידים לשאול שאלות בנושא לוויינים. נכתוב את השאלות על הלוח.
10 דק'
גוף השיעור נקרין את הסרטון לוויינים. נחזור לשאלות, ונבדוק לאילו שאלות ניתנו תשובות בסרטון. נעודד את התלמידים לשאול ב"שאלות ותשובותנחלק את השאלון בחן את עצמך. נבקש מהתלמידים לענות על השאלות. נבדוק את התשובות.
נסביר לתלמידים: לוויין הוא גוף שמימי המקיף גוף שמימי אחר, לרוב כוכב או כוכב לכת, המונח לוויין בעברית מקורו בשורש ל-ו-ה, שכן הלוויין "מלווה" את כוכב הלכת.
קיימים שני סוגי לוויין:
לוויין טבעי - ירח נחשב לוויין טבעי של כוכב הלכת שהוא מקיף אותו.
לוויין מלאכותי - כל גוף מעשה ידי אדם שנשלח למסלול סביב גרם שמים.
עם תחילת שיגורם לחלל של לוויינים מלאכותיים על ידי האדם בסוף שנות ה-50 של המאה ה-20, הלכה ותפסה משמעות הלוויין המלאכותי את מקומה של המשמעות הכללית, וכיום במושג "לוויין" הכוונה היא בדרך כלל ללוויין מלאכותי, ואילו ללוויין טבעי יוחד השם "ירח".
נחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה תחקור שימוש שונה בלוויינים:
• לווייני תקשורת לתקשורת אלחוטית בין נקודות מרוחקות על פני כדור הארץ. שידורי טלוויזיה מועברים בדרך זו ללא צורך ברשת של תחנות ממסר קרקעיות. שיחות טלפון בינלאומיות מועברות בדרך זו ללא צורך בכבלים.
• לווייני צילום לצילום פני כדור הארץ, למטרות מדעיות, צבאיות ומסחריות.
• לווייני מזג האוויר לניתוח שינויי מזג האוויר על פני כדור הארץ ולשיפור מתן תחזית.
• מערכות ניווט לווייניות.
• לווייני ריגול למעקב, להאזנה ולתיעוד פעילות על פני כדור הארץ.
• לווייני קרב להגנה או להתקפה על לוויינים, למטרות צבאיות.
• גשושית היא חללית קטנה ובלתי מאוישת המשוגרת לחקור את הירח, כוכבי לכת וגופים אחרים במערכת השמש.
• מחקר מדעי, כדוגמת טלסקופ החלל האבל וטלסקופים למדידת קרני גאמה.
• הוראות מפורטות להכנת המצגת בדף מצורף.
60 דק'
סיכום נקרין את מצגות התלמידים.
נבקש מכל קבוצה להציג בקצרה את המצגת, ולתת לכל שקופית הסבר קצר.
20 דק'
המשגה "בחן את עצמך".
יישום יצירת מצגת: שימושים שונים בלוויין.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות למידה פרטנית: "בחן את עצמך".
למידה קבוצתית: יצירת מצגות.
העשרה GPSהוא ראשי תיבות באנגלית של "מערכת מיקום גלובלית". זו מערכת ניווט של לוויינים ומקלטים המאפשרת למכשיר לקבוע מיקום, מהירות וזמן. יש 24 לוויינים המשמשים את מערכת המיקום הגלובלית, והם מעבירים נתונים בגלי מיקרו. ה- GPSעוזר בניווט, לכן יש אנשים שמתקינים מערכות GPS במכוניות שלהם ואפילו בטלפונים הסלולריים שלהם. ה- GPSגם שימושי בשרטוט מפות, במדידות קרקע ובשימושים מדעיים. טכנולוגיית ה- GPSעובדת די טוב, אך אינה מושלמת. לעתים יש סטיות במערכת בהתאם למיקום, מפני שאזורים מסוימים פשוט לא מופו כמו האחרים.

משאבים נוספים
דף למצגת Download