BrainPOP

הנושא: אינטרנט - ד'-ה'

תחום הדעת: טכנולוגיה

סרטונים: אינטרנט

נושא השיעור אינטרנט.
רצף מתוך תוכנית הלימודים ד': עולם מעשה ידי אדם - מהות הטכנולוגיה. מידע ותקשורת: תקשורת והעברת מידע - אמצעים להעברת מידע בראי ההיסטוריה.
ה': התפתחות טכנולוגית במהלך ההיסטוריה והשפעתה על החברה ועל התרבות.
שכבות גיל ד'-ה'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה שיעור זה עוסק באינטרנט – רשת המידע. התלמידים יכירו את הדרך שעובר המידע עד למחשב שלהם, ומשם חזרה לרשת.
שיעור זה הוא הזדמנות נהדרת לחשוף בפני התלמידים את משמעות כתובות האינטרנט. היכרות עם הנושא תיתן לתלמידים כלים נוספים לחיפוש נבון באינטרנט.
מטרות תוכן • הכרה של רשת האינטרנט וכל רכיבי המערכת.
• ידיעת הכתובת האינטרנטית, והבנת משמעותה.
• להבין כיצד מידע זה יכול לסייע באיתור מידע באינטרנט.
מושגים רשת, לקוח, שרת, ספק, עמוד שדרה???, כתובת אינטרנט.
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות.
מחשב: חיפוש מידע.
אוריינות: ייצוג מידע, הצלבת נתונים, הצגת ממצאים.
רצף השיעור 1. ציור רשת האינטרנט.
2. צפייה בסרטון. השוואה לציור שציירו.
3. היכרות של כתובת אינטרנט.
4. בחן את עצמך.
תוצרי למידה דף עבודה.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה כולנו מכירים את האינטרנט, ומשתמשים בו לא מעט. חשבתם פעם איך זה קורה? איך אתם יכולים להיכנס לאתרים, להגיב ברשת, לקבל ולתת מידע?
נבקש מהתלמידים לצייר את רשת האינטרנט.
הציור צריך לכלול את המחשב הפרטי שלנו, מקום אחסון המידע ברשת, דרך מעבר המידע. נצפה בסרטון
אינטרנט.
נבקש מהתלמידים לזהות בתרשים שציירו את המושגים הבאים המופעים בסרטון:
שרת: מחשב מאחסן מידע.
לקוח: מחשב המאפשר גישה למידע.
ספק: רשת מחשבים המאפשרת גישה לאינטרנט.
אם התלמידים לא ציירו את הרכיבים הנ"ל במערכת, תבקשו מהם לצייר כעת. אפשר להציג את הציורים בכיתה.
נשאל את התלמידים: בעברית קוראים לאינטרנט מרשתת. הסבירו מדוע.
15 דק'
גוף השיעור נשאל את התלמידים: מה הרעיון המדהים ביותר שעלה מתוך הסרטון? סביר להניח שחלק מהתלמידים יתייחסו לנושא כתובות האינטרנט. נשאל את התלמידים אם הם מכירים חוקיות מסוימת בכתיבת כתובת האינטרנט.
נחלק את דף העבודה. נשאל את התלמידים אם הם יכולים למלא את הטבלה.
נסביר שכתובת האינטרנט היא כמו צופן, ולנו חסרים הקודים.
נקרין את דף ההקרנה על הלוח. נעבור עם התלמידים על המידע.
נבקש מהתלמידים למלא את הטבלה ולענות על השאלות.
30 דק'
סיכום נסכם בבחן את עצמך. 5 דק'
המשגה אינטרנט, רשת, לקוח, שרת, ספק, עמוד שדרה????, כתובת אינטרנט.
יישום המציאו כתובת אינטרנט לכיתה שלכם. מה חייב להיות בכתובת? מה נתון לבחירתכם?
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות עבודה פרטנית: דף עבודה.
העשרה נתבונן בציר הזמן. קראו את הציטוט: "כל רעיון חדשני אמיתי נראה מטורף בתחילה", אברהם מאסלו.
הסבירו את הציטוט לאור המידע המוצג בציר זמן.
סיכום ורפלקציה בשיעור היום למדתם לפענח כתובות אינטרנט. כיצד מידע זה יכול לסייע לכם בעת חיפוש מידע באינטרנט?
האם לדעתכם תשתמשו במידע זה?
שיעורי בית כל תלמיד יציג כתובת אינטרנט בשיעור הבא. הבדיקה יכולה להתבצע באמצעות חידון: כל תלמיד יכתוב את הכתובת על הלוח, והתלמידים צריכים לגלות איזה אתר זה.

משאבים נוספים
דף עבודה Download
דף הקרנה Download