BrainPOP

מחזור הפחמן

יודעים כיצד כריתת יערות גשם עלולה לפגוע בסביבה? בסרטון זה תום ומובי מסבירים על מחזור הפחמן. תלמדו על הדרכים השונות שבהן פחמן נפלט לאטמוספרה, וכיצד צמחים עוזרים לסלק אותו. תגלו מדוע חשוב כל כך לשמור על איזון בין כמות הפחמן הנפלטת לאטמוספרה לבין זו שעוזבת אותה, וכיצד פעילות של בני האדם עלולה לפגוע באיזון הזה.

מעוניינים לצפות בסרטון מחזור הפחמן?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים