BrainPOP

הנושא: מיחזור - ג', ד'

תחום הדעת: מולדת, חברה ואזרחות

סרטונים: מיחזור

נושא השיעור מיחזור נייר כדוגמה למיחזור.
רצף מתוך תוכנית הלימודים מולדת חברה ואזרחות: הציר לחיות בסביבות משתנות. מודולה ב': שינויים סביבנו.
הציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל. מודולה ה': מערכות חברתיות וארגונים מוסדיים המסדירים את חיי החברה.
שכבות גיל ג', ד'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות. אם אפשר, מומלץ להעביר את חלקו הראשון בחדר מחשבים ואת חלקו השני בחצר.
רציונל למורה השיעור מיועד להיות שיעור המשך למערך טיפול בפסולת או למערך האדם וסביבתו. לאחר שהמחשנו את בעיית הפסולת וסקרנו את דרכי הפתרון, השיעור יתמקד בפן המעשי של המיחזור ויעורר דיון אם המיחזור כדאי מבחינת השקעת משאבים.
מטרות תוכן • הכרת תהליך מיחזור הנייר.
• הבנה של החסרונות והיתרונות של התהליך.
• התנסות במיחזור נייר.
מושגים מיחזור, מפעל למיחזור, משאבים
מיומנויות טיעון, בחירה בין חלופות, חיפוש מידע.
רצף השיעור 1. צפייה בסרטון מיחזור.
2. הצגת טיעונים בעד ונגד מיחזור.
3. התנסות במיחזור נייר.
4. חידון.
חומרים נוספים ארבע- חמש קערות או דליים גדולים.
קמח
מלח
מים
בלונים
נבקש מכל תלמיד להביא עיתונים ישנים.
כלי פלסטיק לציפוי (צלחות, קערות, קופסאות)
היענות לשונות למידה עיונית ומעשית עוזרת לתלמידים בעלי צורך בהמחשה להפנים את הנלמד.
תוצרי למידה כלי מנייר ממוחזר, רשימת טיעונים בעד ונגד מיחזור נייר.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נצפה בסרטון מיחזור.
נחלק את הכיתה לשתי קבוצות: קבוצה אחת בעד מיחזור וקבוצה אחרת נגד, ונבקש מכל קבוצה להכין טיעונים.
אפשר להשתמש במחשבים לחיפוש מידע או לאסוף מראש מספר מקורות מידע וציטוטים שיחולקו לתלמידים בדף נלווה.
אחר כך כל קבוצה שולחת נציג להציג את הטיעונים.
נכתוב על הלוח נקודות עיקריות.
טיעונים לדוגמה:
בעד
חיסכון בכריתת עצים חדשים לייצור נייר.
צמצום של הפסולת והמקום שהיא תופסת.
נגד
שימוש בהרבה אנרגיה במהלך האיסוף (כלי רכב לאיסוף).
בזבוז אנרגיה בתהליך המיחזור (תהליך ייצור חדש צורך אנרגיה - חשמל).
תהליך עתיר ממון (למשל: תשלום לחברות ולפועלים).
20 דק'
גוף השיעור נתנסה במיחזור נייר (בשל הלכלוך מומלץ לבצע את פעילות המיחזור בחצר בית הספר).
1. ניקח עיתונים ישנים ונבקש מהתלמידים לקרוע אותם לרצועות דקות.
2. נכין דבק מקמח: נערבב כוס קמח, שתי כפות מלח וארבע כוסות מים, ונכין מהתערובת מספר קערות עם דבק.
3. נבקש מכל תלמיד לטבול רצועות בדבק ולהדביק על כלי פלסטיק או על בלון. יש להדביק כמה שכבות עד לכיסוי מוחלט.
4. נניח לייבוש.
5. לקראת סוף היום ניתן לכל תלמיד לקחת הביתה את הכלי שהכין. אם מדובר בכלי פלסטיק, אפשר להפריד את הנייר מהפלסטיק לאחר הייבוש. אם מדובר בבלון אפשר לפוצץ אותו לאחר הייבוש ולהישאר עם כדור נייר חלול שיכול לשמש לאחסון או לקופת חיסכון. בבית אפשר לצבוע בצבעי גואש, בצבעי אקריליק וכדומה.
20 דק'
העשרה אם יש זמן נקרין את בחן את עצמך של הסרטון מיחזור. 5 דק'
סיכום ורפלקציה נשאל את התלמידים: אילו משאבים בזבזנו כדי למחזר את הנייר (זמן, מים, קמח)? אילו משאבים מבוזבזים במפעל למיחזור (דלק, חשמל, מים, זיהום אוויר)?
נחזור לטענות שהוצגו בתחילת השיעור ונערוך הצבעה בכיתה. בעד ונגד מיחזור נייר.
ציינו לפחות פרט חדש אחד שלמדתם בשיעור.
5 דק'
שיעורי בית נבקש מהתלמידים לחשוב על דרכים אחרות להימנע מכמויות של נייר שנזרקות או נשלחות למיחזור, כלומר להכין רשימת טיפים לחיסכון, ולשימוש חוזר בנייר בבית ובכיתה.
בחרו שלוש-ארבע דרכי חיסכון בנייר, וספרו בכיתה אם הצלחתם לבצע זאת במהלך השבוע האחרון.

משאבים נוספים

הנושא: מיחזור - סביבה קיימות ואקולוגיה - ב'

תחום הדעת: מדעים

סרטונים: מיחזור

נושא השיעור מיחזור.
רצף מתוך תוכנית הלימודים מדעי החומר: חומרים, תועלת ומחיר סביבתי.
מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה - האדם והשפעתו על הסביבה.
שכבות גיל ב'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה השיעור עוסק בחשיבות המיחזור לצורך השמירה על הסביבה. התלמידים ייחשפו בשיעור לעובדה שהיום בישראל אין אנו עושים את כל שאפשר לעשות בנושא המיחזור. הם יבינו מה מקומם כאזרחים במדינה כדי לחולל שינוי, ויתנסו באקטיביזם באמצעות יצירת מודעות לנושא ובאיסוף בקבוקים.
מטרות תוכן • הסבר הצורך בחוקים, בפיקוח ובאכיפה לשמירה על איכות החיים ועל איכות הסביבה.
• ציון חשיבות המיחזור לצורך השמירה על הסביבה.
• הצעת מיחזור כרעיון לפעולות של האדם לשמירה על הסביבה.
מושגים קומפוסט.
מיומנויות חשיבה: פתרון בעיות, העלאת אפשרויות, טיעון.
אוריינות: ייצוג מידע.
כישורי עבודה בצוות: הקשבה, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. גירוי התלמידים בהעלאת שאלות על ההרגלים בבתיהם.
2. צפייה בסרטון "מיחזור" בצירוף מטלת צפייה.
3. עבודה פרטנית: דף עבודה "חומרים למיחזור".
4. העמקה בנושא מיחזור חומרים אורגניים.
5. החשיבות בחוקים ובאכיפה בנושא המיחזור.
6. עבודה קבוצתית: יצירת מודעות לעידוד מחזור.
7. סיכום: "מיחזור ביתי" באמצעות שימוש חוזר.
חומרים נוספים דף עבודה "חומרים למיחזור".
תשובות לדף העבודה "חומרים למיחזור".
להעשרה:
בריסטולים גדולים ליצירת מודעות.
בקבוקי פלסטיק ריקים ושטופים כמספר התלמידים בכיתה.
שבועונים ועיתונים ישנים.
דף עבודה "חוקים ותקנות בנושא מיחזור".
היענות לשונות השיעור משלב צפייה בסרטון אנימציה, עבודה פרטנית באמצעות דפי עבודה, עבודה קבוצתית ליצירת מודעות ועבודה יצירתית אישית.
תוצרי למידה דף עבודה "חומרים למיחזור".
מודעות לעידוד המיחזור.
מוצרים שימושיים העושים שימוש חוזר בבקבוקי פלסטיק.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נשאל את התלמידים כמה אשפה מושלכת בבתיהם ביום ממוצע,
לאן מועברת כל האשפה הזו, ואם לדעתם אפשר לעשות שימוש חוזר בחלק מהמוצרים שנמצאים באשפה.
10 דק'
גוף השיעור 1. נצפה בסרטון מיחזור, וניתן לתלמידים מטלת צפייה: מהם יתרונות המיחזור המוזכרים בסרטון?
תשובה: המיחזור מצמצם את זיהום הסביבה, מספק לנו חומרי גלם, יוצר מקומות עבודה וחוסך שטחי הטמנה.
נדון בהרחבה ביתרונות האקולוגיים של המיחזור. המיחזור מאפשר חיסכון בחומרי גלם בתוליים, מאחר שאנו עושים שימוש חוזר בחומרי גלם קיימים. עקב כך אנו נמנעים מפגיעה נוספת בסביבה, כמו כריתת עצים נוספים ליצירת מוצרי נייר. נוסף על כך, מיחזור הוא דרך מצוינת לטפל באשפה שלנו. בני האדם מייצרים כמות אדירה של אשפה שצריך לאחסן (בשטחי הטמנה למשל). דרך נפוצה אחרת להיפטר מהאשפה היא לשרוף אותה, אך שרפת האשפה מגדילה את זיהום האוויר, ואחסון האשפה דורש שטחים רבים. מיחזור האשפה מצמצם את כמות האשפה, שאנו צריכים לאחסן או לשרוף.
2. נחלק לתלמידים את דף העבודה "חומרים למיחזור", לעבודה פרטנית. לאחר מכן נבדוק את התשובות בכיתה, ונתייחס למסקנה שאפשר לעשות שימוש חוזר בחלק גדול מאוד מהמוצרים שאנו זורקים לאשפה. נסביר לתלמידים שהיום לציבור בישראל עדיין אין את האפשרות להפריד ולשלוח למיחזור את כל הפסולת אשר ניתנת למיחזור, בעיקר בגלל סיבות כלכליות. עם זאת, אפשר הבחין ביותר ויותר פחי מיחזור למוצרים של פלסטיק ונייר. התגייסות של הציבור והפעלת לחץ על התעשייה ועל הממשל עשויות לעודד מיחזור לסוגיו השונים.
3. נעמיק בנושא מיחזור חומר אורגני ובמושג קומפוסט. הקומפוסט הוא דשן עשיר שנוצר מזבל אורגני שהתפרק, ואפשר להחזירו לקרקע כדי לטייב אותה. כל חומר אורגני כמו פירות, ירקות וצמחים יירקב בסופו של דבר. כשחומרים אלו מתפרקים במטמנות האשפה, הם יכולים לגרום מפגע סביבתי חמור, מפני שהם פולטים גז הגורם התחממות של כדור הארץ. אך פירוק החומר האורגני באופן מבוקר בצורה של קומפוסט, מאפשר שימוש חוזר שלו להפריית אדמה חקלאית. הקומפוסט לא רק מצמצם את כמות האשפה ואת הזיהום שנוצר ממנה, אלא משמש דשן מצוין אשר משפר את המרקם הפיזי של הקרקע, ומפחית את הצורך בדשנים כימיים מזהמים. כך שהשימוש בקומפוסט הוא יתרון לחקלאות ולסביבה. נציין כי אפשר לייצר קומפוסט באופן ביתי מהפסולת האורגנית הביתית, ולהשתמש בו לדישון החצר.
4. נחלק את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תקבל בריסטול גדול, צבעים, טושים ושבועונים ישנים, שבהם ייצרו התלמידים מודעה לעידוד המיחזור או לקריאה לציבור להפעלת לחץ על הממשלה לחקיקת חוק המחייב מיחזור.
30 דק'
סיכום נזכיר לתלמידים שאמנם מיחזור עדיף על פני השלכה לאשפה, אך עם זאת הוא דורש משאבים רבים כמו זמן וכסף. לכן עלינו לנצל כל האפשרות לחסוך במשאבים, ולייצר פחות אשפה. למשל, בהימנעות משימוש במוצרים חד פעמיים או במוצרים העטופים באריזות מיותרות.
נוסף על כך, מעבר למיון האשפה ולשליחת חומרים מסוימים למיחזור, אפשר לבצע "מיחזור ביתי" בשימוש חוזר במוצרים שהם כביכול חד פעמיים.
10 דק'
המשגה קומפוסט: דשן עשיר שנוצר מזבל אורגני שהתפרק, ואפשר להחזירו לקרקע כדי לטייב אותה.
יישום הכנת מודעה לעידוד המיחזור.
שימוש חוזר בבקבוקים ריקים.
תחרות איסוף בקבוקים.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות עבודה פרטנית: דף עבודה "חומרים למיחזור".
עבודה קבוצתית: יצירת מודעות לעידוד המיחזור או להפעלת לחץ על הממשלה לחקיקת חוק המחייב מיחזור.
העשרה 1. נחלק לתלמידים את הבקבוקים הריקים, את השבועונים ואת העיתונים, ונבקש מהם להפוך את הבקבוקים למוצר שאפשר לעשות בו שימוש חוזר כמו אגרטל פרחים, מעמד לעטים או לייבוש סכו"ם במטבח, בקבוק שתייה מקושט שאפשר לקחת לבית הספר, וכל מה שעולה בראשיהם. התלמידים יכולים לגזור את הבקבוקים במידת הצורך, ולקשט אותם בגזירים מהמגזינים ומהעיתונים או בכל דרך אחרת.
2. אפשר לבצע עם התלמידים את הניסוי של שלמה עכבר המעבדה.
שיעורי בית אפשר לבצע תחרות איסוף בקבוקים בין הכיתות בשכבה. בתקופת זמן מסוימת (נניח שבוע) ינסו תלמידי הכיתות לאסוף את הכמות הגדולה ביותר של בקבוקי פלסטיק ריקים. בתום התקופה יישקלו הבקבוקים, והכיתה שאספה את הכמות הגדולה ביותר תנצח.
אפשר לערוך את התחרות גם במוצרי נייר.

משאבים נוספים
חומרים למיחזור Download
תשובות חומרים למיחזור Download
חוקים ותקנות Download

הנושא: מיחזור - ז'

תחום הדעת: מדעים

סרטונים: מיחזור

נושא השיעור מיחזור.
רצף מתוך תוכנית הלימודים תחום תוכן: חומרים.
סטנדרט משנה:    גופים, חומרים ותכונותיהם, והשימושים בהם.
ציוני הדרך בכיתה ז': בחומרים יכולים להתרחש שינויים פיזיקליים. בשינוי פיזיקלי מהות החומר אינה משתנה.
רעיונות והדגשים: כל חומר מאופיין על ידי צירוף תכונותיו, כגון צבע, ריח, טעם, קשיות, ציפה, מסיסות במים, מוליכות חום, מוליכות
חשמלית, מגנטיות, בעירות, מצב צבירה בטמפרטורת החדר, צפיפות
ועוד.
שכבות גיל ז'
משך יחידת הלימוד שני שיעורים רצופים, כ-90 דקות.
רציונל למורה מהו הצורך למחזר?
א. הידלדלות משאבים: חומרי הגלם שבכדור הארץ מנוצלים בקצב גובר והולך, ומקורותיהם עלולים להתכלות.
ב. הצטברות כמויות גדולות של אשפה תעשייתית וביתית, הדורשת מציאת פתרון להקטנת הררי הפסולת.
ג. זיהום סביבתי: מצבורי פסולת נרקבים ומרעילים את הקרקע שעליה הם מוערמים, ואת מי התהום שאליהם הם מחלחלים.
ד. זיהום אוויר: אחד האמצעים להקטנת כמויות הפסולת הוא שרפתה. שרפת פסולת פולטת מזהמים לאטמוספרה.
שיעור זה יכול לשמש הן פתיחה לנושא, והן כשיעור הנלמד בנפרד. מומלץ להצמיד שיעור זה לשיעור "פלסטיק".
לפני השיעור נבקש מהתלמידים לאסוף במשך יממה אחת בלבד פסולת יבשה (כלומר פסולת שאינה מכילה חומרי מזון).
מטרות תוכן להכיר את המושג מיחזור.
להבין שיטות שונות למיחזור.
להכיר בחשיבות המיחזור לשמירה על כדור הארץ.
מושגים מיחזור, מיחזור נייר, מיחזור אלקטרוניקה, מיחזור פלסטיק, מיחזור של בקבוקים ופחיות שתייה, מיחזור מתכת, מיחזור פסולת בניין, מיחזור אשפה אורגנית, מיחזור מים, ביו דיזל.
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות, טיעון, מיון, ניתוח והסקת מסקנות.
מחשב: חיפוש מידע, שיתוף מידע.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. מיון חומרי פסולת לקבוצות שונות.
2. צפייה בסרטון.
3. עבודה על שיטות שונות למיחזור.
4. הצגת העבודות.
5. "בחן את עצמך".
חומרים נוספים חומרים שונים למיחזור, חדר מחשבים או מחשבים נישאים.
היענות לשונות למידה פעילה, למידה בקבוצות, חקר באינטרנט.
תוצרי למידה מצגת שיתופית.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נתחיל את השיעור בחלוקת הכיתה לקבוצות.
כל תלמידי הקבוצה ישפכו על השולחן את האשפה היבשה שאספו במשך יממה.
נבקש מהתלמידים למיין את הפסולת לפי מאפיינים שיקבעו.
כל קבוצה תציג את החלוקה שיצרה.
יש לברר מהן תכונות החומר שסייעו לקבוצות בחלוקה.
נדון בחשיבות מיון הפסולת.
הפסולת מורכבת מחומרים שונים שרבים מהם ניתנים למיחזור, כמו קרטון, נייר, פלסטיק, זכוכית, גזם וחומר אורגני רקבובי (המורכב בעיקר משארית המזון). מיחזור משמש פתרון טוב הן מבחינה כלכלית והן מבחינה סביבתית, משום שהוא חוסך בחומרי גלם ובעתודות קרקע רבות, ומצמצם נזקים שמקורם בהטמנה.
נאסוף לחבילה אחת את החומרים מכל קבוצה.
10 דק'
גוף השיעור נצפה בסרטון מיחזור. נדון בדרכי המיחזור המוצגים בסרטון.
כל קבוצה תבדוק ותחקור באמצעות האינטרנט פעולת מיחזור אחת מתוך הרשימה הבאה:
• מיחזור נייר
• מיחזור אלקטרוניקה
• מיחזור פלסטיק
• מיחזור של בקבוקים ופחיות שתייה
• מיחזור מתכת
• מיחזור פסולת בניין
• מיחזור אשפה אורגנית
• מיחזור מים
• ביו דיזל

יש להכין שני דפי מצגת. מומלץ להשתמש במצגת שיתופית של google drive.
יש להכין מראש מצגת שיתופית ב-google drive הכוללת רק את שקופית הפתיחה.
מומלץ לשלוח קישור לכל התלמידים כדי שיוסיפו שקופיות.
אם לא משתמשים במצגת שיתופית, נבקש מהתלמידים לקבל את המצגות שלהם, ונציג אותם לפני הכיתה.
נבקש מהתלמידים לחפש מידע על חומרים שונים של מיחזור, ולהכין שני דפי מצגת:
דף מצגת ראשון:
1. תיאור תכונות החומר.
2. מהן שיטות המיחזור.
דף מצגת שני:
1. מהם תוצרי המיחזור.
2. תמונות של תוצרי המיחזור.
60 דק'
סיכום כל קבוצה תציג את החלק שחקרה.

נסכם: בכל שנה מיוצרת במדינת ישראל כמות פסולת עירונית ומסחרית בשיעור של 4.8 מיליון טונות. בהתווספות הפסולת התעשייתית ופסולות אחרות מגיעה כמות הפסולת ל-6.2 מיליון טונות בשנה. כמות הפסולת גדלה בכל שנה בשיעור של כשלושה עד חמישה אחוזים, כאשר כל תושב מייצר בכל יום בממוצע כ-1.9 קילוגרם אשפה.
מתוך כלל הפסולת המיוצרת במדינת ישראל, כ-80 אחוזים מהפסולת המוצקה מוטמנים באתרי הטמנה וכ-20 אחוזים בלבד מועברים למיחזור. מצב זה הפוך מהמגמות הקיימות במרבית ממדינות האיחוד האירופי, שבהן רוב הפסולת מועבר למיחזור ולהשבה ומיעוט מהפסולת מוטמן (המידע מוצג על ידי המשרד לאיכות הסביבה).
נדון עם התלמידים: מה אפשר לעשות כדי לעורר ולעודד את האוכלוסייה למיין ולמחזר את הפסולת הביתית.

לסיום נענה על שאלות בחן את עצמך.

כעת חשוב למצוא פחי מיון בסביבה הקרובה, ולהעביר את הפסולת שנאספה לפחים אלו.
20 דק'
המשגה במיון הפסולת ובצפייה בסרטון.
יישום באמצעות פעילות החקר ו"בחן את עצמך".
העשרה הכנסת אישרה מתן קנס על השלכת פסולת למיחזור, למתקן שאינו מיועד לכך. מדובר בחוק עזר של עיריית תל אביב־יפו, שנועד לעודד אנשים להשליך את הפסולת רק למכלים ולמתקנים המיועדים למיחזור, ובכך לאפשר הפרדה טובה ויעילה יותר של הפסולת העירונית. הקנס שאושר יהיה בסך 105 שקלים.
סיכום ורפלקציה היום בשיעור למדנו על פעולת המיחזור. האם הפעילות היום בשיעור תשפיע על התנהגותכם בעתיד? האם תקפידו על מיון פסולת? נמקו.
שיעורי בית בשיעור דנו בדרכים לעידוד האוכלוסייה למיין פסולת לצורך מיחזור.
חשבו על דרך לפרסם רעיון אחד שהוצע בכיתה.
הכינו את הפרסומת בצורה של סרטון, פרסומת בעיתון, תמונה ועוד.

משאבים נוספים

הנושא: מיחזור - ז'

תחום הדעת: גאוגרפיה

סרטונים: מיחזור

נושא השיעור מיחזור.
רצף מתוך תוכנית הלימודים האדם וסביבתו - כפר עולמי.
יישובים כפריים ועירוניים במרחב משתנה.
סוגיות סביבתיות והתמודדות עמן.
שכבות גיל ז'
משך יחידת הלימוד שני שיעורים רצופים, כ-90 דקות.
רציונל למורה מיחזור הוא תהליך שבו מפרקים פסולת, ומחזירים אותה למצב של חומר גלם, אשר ישמש לייצור מוצרים חדשים. המיחזור מאפשר חיסכון בחומרי גלם בתוליים מצד אחד, ומצמצם את כמויות הפסולת ואת הזיהום מן הצד האחר, ועל כן נודעת לו חשיבות כלכלית וגם אקולוגית.
מטרות תוכן • להכיר את המושג מיחזור.
• להבין שיטות שונות למיחזור.
• להכיר בחשיבות המיחזור לשמירה על כדור הארץ.
מושגים מיחזור, מיחזור נייר, מיחזור אלקטרוניקה, מיחזור פלסטיק, מיחזור בקבוקים ופחיות שתייה, מיחזור מתכת, מיחזור פסולת בניין, מיחזור אשפה אורגנית, מיחזור מים, ביו דיזל
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות, טיעון, מיון, ניתוח והסקת מסקנות.
מחשב: חיפוש מידע, שיתוף מידע.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. דיון בנושא מיחזור.
2. צפייה בסרטון ו"בחן את עצמך".
3. דף עבודה בנושא מיחזור ועבודה קבוצתית.
4. הצגת העבודות לפני הכיתה.
חומרים נוספים חומרים שונים למיחזור, חדר מחשבים או מחשבים ניידים.
היענות לשונות למידה פעילה, למידה בקבוצות, חקר באינטרנט.
תוצרי למידה כרזה פרסומית בנושא מיחזור.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נדון בכיתה בחשיבות המיחזור:
נכתוב על הלוח את הנתון הבא: בארץ אחוז הפסולת הנטמן בקרקע הוא קרוב ל-80. לשם השוואה, במדינות אירופה רק 40 אחוזים מהפסולת נטמנים בקרקע.
נשאל את התלמידים את השאלות הבאות:
מדוע לדעתכם קיים הבדל בין מדינות אירופה לישראל?
מה אפשר לעשות כדי לשפר נתונים אלו?
נכתוב את תשובות התלמידים על הלוח, ונחזור אל התשובות בהמשך.
10 דק'
גוף השיעור נצפה בסרטון מיחזור. הסרט מתאר את תהליך המיחזור של חומרים שונים. נדון בדרכי המיחזור המוצגות בסרטון. נענה על שאלות בחן את עצמך.
נחזור לשאלה שבה דנו בתחילת השיעור. מדוע בישראל פחות פסולת מגיעה למיחזור? נדון בסוגיית המודעות ובסוגיית התרבות. כיצד אפשר להגביר את המודעות לנושא?
אפשר להציג לתלמידים כמה סרטונים המפרסמים את הצורך במיחזור.
נחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה תעצב כרזה שמטרתה לשכנע את האוכלוסייה למחזר פסולת ביתית.
מידע והוראות עבודה בדף מצורף.
60 דק'
סיכום כל קבוצה תציג לפני הכיתה את הכרזה שהכינה. התלמידים ייתנו משוב לכרזות על פי הקריטריונים המופיעים בדף העבודה. 20 דק'
המשגה דיון כיתתי וצפייה בסרטון.
יישום באמצעות עבודה על כרזה ו"בחן את עצמך".
העשרה מתוך האתר של המדרש לאיכות הסביבה: 1.7 ק"ג = כמות הפסולת הממוצעת שמייצר אדם בישראל בכל יום (!)
= 51 ק"ג פסולת בחודש.
= 612 ק"ג פסולת בשנה.
בדקו את כמות הפסולת הביתית שלכם במשך יממה אחת.
סיכום ורפלקציה היום בשיעור למדנו על פעולת המיחזור. האם תשפיע הפעילות בשיעור היום על התנהגותכם בעתיד? האם תקפידו על מיון פסולת? נמקו.

משאבים נוספים
דף עבודה - הכנת כרזה Download