BrainPOP

רוח

מי אוהב לעשות הרבה רוח? בסרטון זה תום ומובי מפענחים את המסתורין של הרוח - מה היא בדיוק, ומאיפה היא באה בכלל. תגלו, למשל, מהו תפקידה של השמש ביצירת רוח, או איך מבנה הקרקע באזור מסוים משפיע על משטר(??) הרוחות בו. לבסוף תום מספר על סוגי הרוח שעל פני כדור הארץ ועל המאפיין אותם, כמו רוחות תמידיות, זרמי סילון, רוחות סחר, רוחות מקומיות ועוד.

מעוניינים לצפות בסרטון רוח?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים