BrainPOP

כלבים

נובח ומרייר, אך נאמן וחבר! הצטרפו לתום ומובי, ולמדו על כלבים. תגלו שלכל גזע מאפיינים משלו, מכלב הציד ועד הצ'יוואווה! מי הם כלבי הספורט, ומה אפשר ללמוד על חיי בעליהם הראשונים? תגלו בעזרת איזה חוש צדים הכלבים את מזונם, ומה יכול לגרום לכלב לנהוג בתוקפנות. כלב הוא בן בית אהוב, ובניגוד לתקופות קדומות, חיי כלב בימינו יכולים לפעמים לעורר קנאה!

מעוניינים לצפות בסרטון כלבים?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים