BrainPOP

הנושא: סוסים - מגוון המינים - ב'

תחום הדעת: מדעים

סרטונים: סוסים

נושא השיעור סוסים.
רצף מתוך תוכנית הלימודים עולם היצורים החיים - שימושים בבעלי חיים לתועלת האדם.
שכבות גיל ב'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה השיעור מוצע כחלק מיחידת הלימוד בנושא שימושים בבעלי חיים לתועלת האדם. השיעור מתמקד בסוסים, שהם חיות תועלתיות במיוחד לאדם. המגוון והתדירות של השימושים שעושה האדם בסוסים הופכים אותם לחיות בעלות חשיבות גבוהה ביותר בשבילו.
התלמידים יכירו את השימושים השונים שעושה האדם בסוס. יכירו את המושגים ביות, חיות בית וחיות בר, וידונו בהשלכות של הביות על האדם ועל החיה.
מטרות תוכן • הבאת דוגמאות לשימושים שעושה האדם בחיות בכלל ובסוסים בפרט.
• הסברת ההבדל בין חיות הגדלות בבר לבין חיות מבויתות.
מושגים ביות, חיות בית, חיות בר.
מיומנויות חשיבה: השוואה, העלאת אפשרויות, טיעון, מיון.
אוריינות: עיבוד מידע.
עבודה קבוצתית: הקשבה, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. פתיחה: שמש אסוציאציות בנושא סוסים.
2. צפייה בסרטון סוסים בצירוף מטלת צפייה.
3. דיון בשימושים שעושה האדם בסוס.
4. הבהרת המושג ביות.
5. הבחנה בין חיות בית לחיות בר.
6. קבוצות דיון: האם עדיף להיות סוס בר או סוס מבוית?
7. דיון בהיבט המוסרי של ביות.
7. סיכום: פתירת בחן את עצמך של הסרטון בפורום הכיתתי.
חומרים נוספים קובץ נלווה "תמונה של סוס".
קובץ נלווה "חיות בר וחיות בית".
היענות לשונות - פנייה לערוצי למידה שונים: שילוב סרטון אנימציה, דיון כיתתי ועבודה בקבוצות.
- משימת השוואה בין סוס מבוית לסוס בטבע באחת משלוש דרכים שונות. הבחירה מאפשרת לתלמידים השונים לבטא את כישרונם בתחומים שונים.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה 1. נקרין על הלוח תמונה של סוס מהקובץ הנלווה "תמונה של סוס". נשאל את התלמידים מה הם יודעים על סוסים. נכתוב את תשובותיהם על הלוח.
לאחר שהתלמידים יאמרו את מה שעולה בדעתם, נתייחס לשמש האסוציאציות: מה למדנו ממנה? סוסים מתקשרים לספורט, להנאה, לעבודה, לטיפול רגשי ועוד. אפשר להכליל מספר מושגים שעלו.
2. נשאל שאלה שבה נדון בשיעור: מדוע הסוסים חשובים כל כך לאדם?
5 דק'
גוף השיעור 1. נצפה בסרטון סוסים, וניתן לתלמידים מטלת צפייה: לענות על השאלה מדוע הסוסים חשובים כל כך לאדם.
תשובה: הסוסים חשובים לאדם כי הם משרתים אותו במגוון גדול של צרכים חיוניים.
נבקש מהתלמידים לפרט את השימושים שעושה האדם בסוס, ונכתוב את תשובותיהם על הלוח.
תשובות: עבודה – משיכת מחרשה, סיורים חקלאיים. אמצעי תעבורה - משיכת עגלות, הובלת שליחים, מלחמה, שיטור. הנאה וספורט - מופעים של סוסי מרוץ.
2. נקשר את תשובות התלמידים לתשובותיהם מתחילת השיעור. האם הייתה התייחסות לכל מה שעלה? האם עלו מושגים שלא הוזכרו בסרטון?
3. נשאל את התלמידים אילו תכונות בסוסים הופכות אותם ליעילים כל כך לאדם.
תשובה: הכוח והמהירות של הסוס הם התכונות שמאפשרות את מגוון השימושים שעושה האדם בסוס.
4. נציג שוב את החלק בסרטון שעוסק בביות. נשאל את התלמידים איזו מילה מזכירה לכם המילה "ביות".
תשובה: "בית".
נשאל את התלמידים: על סמך זה ועל סמך המידע שקיבלתם בסרטון, מה לדעתכם המשמעות של המושג "ביות"? נכתוב את תשובות התלמידים על הלוח ונסכם.
תשובות: ביות הוא שינוי פיזי והתנהגותי שנגרם לבעלי חיים או לצמחים בעקבות התערבות האדם לצרכיו האישיים: השגת מזון, ביצוע עבודה, הנאה (גני חיות, ספורט) ועוד... ביות נוצר עקב התערבות מכוונת של האדם, לדוגמה: זיווג מכוון של סוסים די ליצור סוסים בעלי תכונות רצויות מסוימות.
5. כדי להבהיר את המושג ביות נחלק לתלמידים את הקובץ הנלווה "חיות בר וחיות בית". נציג לתלמידים את ההגדרה של חיות בר וחיות בית, ונבקש מהם לתאר סוס שחי בטבע וסוס שחי בקרבת בני אדם, באחת מהדרכים המופיעות בקובץ (תיאור המשימה מופיע בקובץ הנלווה).
תשובות אפשריות: על הסוס המבוית לבצע פעולות בשירות האדם. הוא מבלה את יומו בהרכבת אנשים על גבו, בגרירת מסעות וכו'. הסוס המבוית לא צריך לדאוג למזון ולהגנה, כיוון שבני האדם שבקרבתו מספקים לו את הצרכים שהוא זקוק להם כדי לשרוד. בטבע הסוס הוא חופשי לעשות מה שירצה, הוא יכול לרוץ בחופשיות ולנוע ממקום למקום על פי רצונו. עם זאת, בטבע הסוס בסכנת הישרדות באופן קבוע. הסוס בטבע צריך למצוא בעצמו מקורות מזון ומים. כמו כן הוא כל הזמן צריך להיות מוכן למצב שבו יצטרך לברוח מפני טורף.
6. נחלק את התלמידים לקבוצות דיון. בכל קבוצה יצטרכו התלמידים לדון בשאלה, "אילו הייתם צריכים להיות סוס, מה הייתם מעדיפים להיות, סוס מבוית או סוס בר?"
התלמידים יצטרכו לשכנע את חברי הקבוצה בדעתם, ולהגיע להסכמה. אחד מחברי הקבוצה יכתוב את הטענות השונות שמעלים חברי הקבוצה, ולאחר מכן חבר אחר יציג אותן בפני כל הכיתה.
7. נשאל את התלמידים אם ביות בעלי חיים הוא מעשה נכון ומוסרי.
אין תשובה חד משמעית לשאלה. המטרה היא להעלות את הנושא לדיון. תלמידים יכולים לענות שזה מעשה מוסרי כי היחסים הם דו צדדים, האדם עושה שימוש בחיה, אבל נותן לה בתמורה מזון, מחסה והגנה. לעומת זאת, אפשר לטעון כי בתהליך הביות האדם שולל מהחיה את חירותה, והופך אותה לתלותית בו. חיה שעברה ביות תתקשה לחזור לטבע, כי היא כבר לא יכולה להסתדר באופן עצמאי.
35 דק'
סיכום נקריא לתלמידים את השאלות בבחן את עצמך של הסרטון, ונפתור את החידון בפורום הכיתתי.
אפשר להתייחס לפליטי תרבות – בעלי חיים מבויתים שחזרו לטבע. נשאל את התלמידים מה יקרה אם בעל חיים מבוית ייאלץ לחזור לחיות בטבע. מהם הקשיים שבעלי חיים שחזרו לטבע ייתקלו בהם? תשובה: בעלי חיים מבויתים הם בעלי חיים שאופן ההתנהגות הטבעי שלהם שונה, עקב התערבות בני האדם. עקב כך חלק מההתאמות שלהם לטבע אבדו במשך הזמן. אם הם יחזרו לחיות בטבע, הם לא בהכרח יצליחו להתמודד בעצמם, מאחר שאין להם הכלים והניסיון הדרושים לכך. לדוגמה: בעלי חיים אלה אינם רגילים למצוא את מזונם בעצמם, הם רגילים שמאכילים אותם. לכן ייתכן כי ייתקלו בקשיים במציאת מזון בטבע. חיות אלו גם לא בהכרח יודעות להסתתר או לברוח מפני טורפים או מסכנות אחרות הקיימות בטבע. לכן סיכויי ההישרדות שלהן נמוכים.
עם זאת, יש מקרים רבים שבהם חיות מבויתות חוזרות לטבע ולא נתקלות באויבים טבעיים. במקרים אלו פליטי התרבות עלולים להתרבות בצורה המפרה את האיזון הטבעי ולגרום לנזק. אפשר לראות דוגמאות במקרים של הציפורים הדררה והמיינה.
10 דק'
המשגה ביות: שינוי פיזי והתנהגותי שנגרם לבעלי חיים או לצמחים בעקבות התערבות האדם.
חיית בר: בעלי חיים הגדלים באופן חופשי בטבע.
חיית בית: חיות שהאדם מגדל לצרכיו ולשימושו.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות עבודה בקבוצות- דיון בשאלה האם עדיף להיות סוס מבוית או סוס בר.
העשרה רכיבה טיפולית על סוסים: מהי רכיבה טיפולית, ומהו השימוש שעושה האדם בסוסים בצורת טיפול זו?
סיכום ורפלקציה בשיעור זה התבקשתם לבחור בין משימות שונות להשוואה בין סוס מבוית לסוס בטבע.
א. מה סייע לכם בבחירתכם?
ב. אילו הייתם נדרשים לבחור שוב, האם הייתם בוחרים באותה בחירה? נמקו
שיעורי בית חברו רשימה של חמישה בעלי חיים מבויתים נוספים שאתם מכירים. מה השימושים שעושה בהם האדם?

משאבים נוספים
חיות בית וחיות בר Download
תמונה של סוס Download

הנושא: סוסים - ז'

תחום הדעת: מדעים

סרטונים: סוסים

נושא השיעור סוסים.
רצף מתוך תוכנית הלימודים נושא מרכזי: מערכות אקולוגיות.
תחום תוכן: המגוון הביולוגי.
סטנדרט משנה: מגוון היצורים בטבע משקף את השוני בצורה, במבנה
ובאורח חיים.
רעיונות והדגשים: מאפייני מחלקות מקבוצת בעלי החוליות.
שכבות גיל ז'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה שיעור זה עוסק בביות בעלי חיים, בתכונותיהם ובשימוש בהם על ידי האדם. בשיעור נתחיל מהסוס, ונחקור בעלי חיים מבויתים. יש לארגן מראש חדר מחשבים.
מטרות תוכן 1. להכיר את תכונות הסוס.
2. להבין מהם הגורמים לביות הסוס.
3. להכיר בעלי חיים שונים שעברו תהליך ביות.
מושגים סוס, ביות, כלב, חתול, ארנבון, דבורה, טוואי משי, דבורה.
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות, טיעון, מיון, ניתוח והסקת מסקנות.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים, הצלבת נתונים, הצגת ממצאים.
מחשבים: חיפוש ואיתור מידע, הכנת מצגת.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. דיון בנושא סוסים.
2. צפייה בסרטון, מענה על שאלות "בחן את עצמך".
3. דף עבודה: ביות סוסים.
4. עבודה בקבוצות: בעלי חיים מבויתים.
5. הצגת התוצרים בכיתה.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נבקש מהתלמידים לספר על בעלי חיים שהם מכירים, ואינם חיים בטבע. נכתוב רשימה על הלוח.
נשאל את התלמידים כיצד לדעתם "עזבו" בעלי חיים אלו את הטבע, והתחילו לחיות עם האדם.
נכתוב את השערות התלמידים על הלוח.
10 דק'
גוף השיעור נקרין את הסרטון סוסים. ונשאל את התלמידים כיצד משתמש האדם בסוסים.
נענה על שאלות בחן את עצמך.
נציין בפני התלמידים את המיון הטקסונומי של הסוס:
סוס הבית הנקרא בדרך כלל סוס, הוא בעל חיים מבוית, תת-מין של הסוס הרמכי ממשפחת הסוסיים. לא ידוע מאיזה תת-מין של המין סוס רמכי בוית סוס הבית.
נחלק לתלמידים דף עבודה בנושא ביות הסוס.
נענה על השאלות בדף העבודה.
בשיעור היום נעסוק בביות בעלי חיים.
נחלק את הכיתה לשש קבוצות.
כל קבוצה תחקור בעל חיים מבוית אחר.
בעלי חיים מבויתים:
1. כלב.
2. חתול.
3. ארנבון.
4. דבורה.
5. טוואי משי.
6. דבורה.
על כל בעל חיים יש למצוא את המידע הבא:
א. מיון היצורים החיים (מערכה, מחלקה, סדרה), רבייה, תזונה, סביבת חיים טבעית.
ב. תקופת הביות.
ג. מטרות הביות.
ד. תמונה של בעל החיים המבוית.
האם מצאנו משותף בין ביות הסוס לביות בעלי חיים אחרים?
30 דק'
סיכום כל קבוצה תציג את העבודה בפני הכיתה.
נחזור להשערות התלמידים מתחיל השיעור. האם צדקנו?
נסכם:
במעשה הביות האדם יוצר תלות אצל בעלי חיים מסוימים. תלות בו ובאספקת צורכיהם השונים על ידו. במקביל התפתחו גם יחסי קרבה בין האדם ובין בעלי החיים שהוא גידל. הבעלות על בעל החיים הביאה עמה גם רגש אחריות כלפיו, וצורך לדאוג לו להגנה ולמזון.
10 דק'
המשגה צפייה בסרטון, "בחן את עצמך", דף עבודה.
יישום עבודה על בעלי חיים מבויתים.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות עבודה פרטנית: דף עבודה.
עבודה קבוצתית: עבודה על בעלי חיים מבויתים.
סיכום ורפלקציה האם לדעתכם לביית בעלי חיים זה מעשה מוסרי?

משאבים נוספים
דף עבודה Download