BrainPOP

כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש

למה אסטרונומים מחפשים כוכבי לחץ מחוץ למערכת השמש? בסרטון זה תלמדו על כוכבי לכת אלה, מה מרתק בהם כל כך את הקהילה המדעית. תגלו איך אפשר בכלל לאתר כוכבי לכת, ומהי אסטרומריה. כיצד סייעה שיטת דופלר באיתור כוכבי לכת, ואילו שינויים מגלה הפוטומריה? צאו מהשמש שלכם, יש עוד כוכבים בחוץ!

מעוניינים לצפות בסרטון כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים