BrainPOP

חומר אפל

מה זה החומר הגדול והמסתורי הזה בחלל החיצון? שאלה טובה, המדענים בעצמם עוד חלוקים בעניין! הצטרפו לתום ומובי למסע בעקבות החומר האפל... תגלו מדוע הוא נחשב חומר תאורטי ומי הוא פריץ צוויקי. מהי בעיית המסה החסרה, ובמה שונה החומר האפל מכוכבים שאנו יכולים לראות? יהיה קשה לראות הפעם, אך בהחלט אפשרי!

מעוניינים לצפות בסרטון חומר אפל?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים