BrainPOP

הנושא: טקטוניקת הלוחות- גאוגרפיה- ה', ו'

תחום הדעת: גאוגרפיה

סרטונים: טקטוניקת הלוחות, מבנה כדור הארץ

נושא השיעור טקטוניקת הלוחות
רצף מתוך תוכנית הלימודים תהליכים בקרום כדור הארץ,
בכיתה ה': בהקשר לאזורים געשיים סביב הים התיכון.
בכיתה ו': חבלים בארץ - סכנה מפני רעידות אדמה, בקע ים סוף.
שכבות גיל ה', ו'
משך יחידת הלימוד 50 דקות (חלק כמטלות בית)
רציונל למורה השיעור עוסק בהסבר פעיל של תהליך "טקטוניקת הלוחות", ובהעמקת ההבנה במבנה כדור הארץ והתהליכים המתרחשים בו.
מטרות תוכן 1. להבין כי הלוחות היו בעבר יחידה רציפה.
2. להבין עד כמה דק קרום כדור הארץ, כך שהוא נתון לתזוזות ולתהליכי שבירה.
מושגים טקטוניקה, לוחות, קרום, מעטפת, גלעין כדור הארץ, התפרצות געשית, רעידת אדמה.
מיומנויות חיפוש מידע, שימוש במפות, הסקת מסקנות
רצף השיעור 1. הקרנת הסרטון "מבנה כדור הארץ"
2. גזירה וחיבור של יבשות מתוך מפה
3. צפייה בסרטון "טקטוניקת הלוחות"
4. מציאת הנמקות נוספות להוכחת הנתק בין הלוחות
חומרים נוספים מפת יבשות העולם, אטלס או הקרנת מפות:
1. אזורי הגעשות בעולם.
2. אזורי רעידות אדמה בעולם, מפת הלוחות הטקטוניים.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נפתח את השיעור בסרטון מבנה כדור הארץ ,שהתלמידים אמורים להכיר מהשיעורים הקודמים.

נבקש מהתלמידים שיתארו את קרום כדור הארץ שעליו אנו עומדים: האם הוא רציף? האם עוביו אחיד בכל מקום?
תשובה: קרום כדור הארץ אינו רציף. הוא מורכב מ-18 לוחות הנוגעים זה בזה. עובי הקרום אינו אחיד: קרום יבשתי עבה יותר מקרום ימי, ובאזורי הרים גבוהים הקרום עבה יותר.

1. אם הקרום אינו רציף, כיצד זה שאין אנו רואים את חומר המגמה שמתחתיו?
2. מה הן התופעות המתרחשות באזורי המגע שבין לוחות הקרום?
תשובה: אנו רואים את חומר המגמה שמתחת לקרום כדור הארץ בכל התפרצות געשית.
אם נסתכל במפת העולם המדגישה את האזורים הפעילים טקטונית, ובמפת העולם המציינת את אזורי הרי הגעש בעולם, נגלה שיש התאמה רבה בין אזורי רעידות אדמה לאזורים שבהם מצויים הרי געש, וגם בין אלה לבין גבולות הלוחות של קרום כדור הארץ.
המסקנה היא: שגבולות הלוחות הם אזורים פעילים מאוד ולא יציבים.
5 ד'
גוף השיעור פעילות - יבשות העולם ותנועת היבשות
הראשונים שהעלו את תאוריית "נדידת הלוחות" היו גאולוגים שהסתכלו ביבשות העולם, וראו כי אם ננסה לחבר בין היבשות, נוכל ליצור תמונת פאזל תואמת.
בפעילות זו נבקש מהתלמידים לגזור את יבשות העולם ולנסות לחבר אותן למבנה אחיד.
נחלק לתלמידים את מפת העולם המצורפת, נבקש מהם לגזור את היבשות, ואחר כך לחבר לתמונה רציפה. חשוב שהתלמידים יתנסו בפעילות בעצמם.
בסיום עבודתם נצפה בסרטון טקטוניקת הלוחות, ונבקש מהתלמידים לבדוק אם ירצו לתקן משהו בעבודתם.

באוסטרליה ובאנטרקטיקה נמצאו שרידים דומים של דינוזאורים, נראה כי אזורים אלה היו מחוברים בעבר.

שרידים של דינוזאור מאבות התנינים נמצאים בדרום אמריקה ובדרום אפריקה. האם היה רצף יבשתי בין אזורים אלה בעבר? נראה שכן.

חשוב להדגיש בפני התלמידים את העובדה שהוכחות כאלה משמשות כבסיס למחקר של טקטוניקת הלוחות.

15 ד'
סיכום נסיים את השיעור בבחן את עצמך של הסרטון.
לצעירים יותר מומלץ לעשות את הפעילות שמציע שלמה עכבר המעבדה.
15 ד'
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות נחפש במקורות מידע: עדויות נוספות לכך שבעבר היו היבשות מחוברות והן התנתקו והתרחקו 10 ד'
העשרה נחקור מדוע הלוחות נעים: נחפש במקורות מידע מה מביא לכך שהחומר במעטפת כדור הארץ נע ב"זרמי ערבול", וגורם לקרום להתבקע ולנוע.
תשובה: בתוך גלעין כדור הארץ מתרחשת פעילות הדומה לתהליך התפרקות גרעינית. עקב כך נפלט חום עצום מהגלעין החוצה. אנו עדים לחום העצום כשמתרחשות התפרצויות געשיות וגלישת לבה מתוך הקרום. החום העולה לשכבות העליונות של קרום כדור הארץ הולך ומתקרר, וגורם "זרמי הערבול" העולים מן המעטפת לכיוון הקרום, וכשהם מתקררים הם צונחים חזרה פנימה. מאחר שהמעטפת העליונה נמצאת במצב פלסטי, היא מניעה בקלות את הקרום הדקיק, מבקעת אותו, מזיזה אותו, ומביאה לכל התופעות של רעידת אדמה והתפרצות געשית.
סיכום ורפלקציה תאוריית "טקטוניקת הלוחות" חדשה יחסית, ואומתה עם פיתוחו של המחקר באוקיינוסים. בחינת קרקעית האוקיינוסים הביאה לגילויו של הרכס "המרכז אוקיאני", המתהווה מהלבה הנשפכת מעל אזור ההתנתקות של הקרום, במרכזי האוקיינוסים באזורים שבו הוא דק במיוחד. המחקר גם הביא לעדויות נוספות על אזורים בכדור הארץ ועל שולי היבשות ועל אזורי החופים.
מה עניין אתכם בשיעור? מה אהבתם בשיעור?
5 ד'
שיעורי בית בעזרתם של מפת הארץ ומקורות מידע: מצאו היכן מתרחשים בארץ ישראל תהליכים הקשורים ל"טקטוניקת הלוחות".

משאבים נוספים
קטע מידע תנועת הלוחות Download
מפת העולם Download

הנושא: טקטוניקת הלוחות - ח'

תחום הדעת: מדעים

סרטונים: טקטוניקת הלוחות

נושא השיעור טקטוניקת הלוחות.
רצף מתוך תוכנית הלימודים תחום תוכן: כוחות ואינטרקציה
סטנדרט משנה: כוחות ופעולתם על גופים.
ציוני דרך בכיתה ח': כוחות מתוארים על ידי פעולה הדדית (אינטראקציה) בין גופים.
רעיונות והדגשים: כוחות כגורמי שינוי: שינוי צורת הגוף, שינוי כיוון תנועת הגוף, שינוי גודלה של מהירות הגוף (תאוצה או תאוטה)
כוחות כמתארים פעולה הדדית (אינטראקציה) בין גופים.
שכבות גיל ח'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה שיעור זה עוסק בכוחות הפועלים בתוך כדור הארץ. מעטפת כדור הארץ מורכבת משתי שכבות: למעלה נמצאת הליתוספרה, המורכבת מהקרום ומן המעטפת החיצונית, ומתחתיה נמצאת האסתנוספרה, המורכבת מן המעטפת הפנימית. הליתוספרה היא מוצקה ושבורה (שבריה הם הלוחות הטקטוניים), ואילו האסתנוספרה צמיגית ובעלת צפיפות נמוכה, וכך מתאפשרת תנועתם החופשית של הלוחות על גביה. המעטפת התחתונה מוצקה יותר מן המעטפת העליונה, לא בגלל טמפרטורה נמוכה יותר, אלא בשל לחץ רב יותר הפועל עליה.
מטרות תוכן 1. היכרות עם המושג "טקטוניקת הלוחות".
2. הבנה שכוח יכול לגרום שינוי צורה של גוף, או של תנועתו (מהירות הגוף וכיוון התנועה שלו). זיהוי של מצבים או אירועים שבהם השינויים מתרחשים.
3. קישור בין תהליך טקטוניקת הלוחות לבין הכוחות הפועלים על קרום כדור הארץ.
מושגים טקטוניקת הלוחות, כוח, כוח משיכה ודחיפה, כוח הכבידה.
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות, טיעון, מיון, ניתוח והסקת מסקנות, בחירה בין חלופות.
כישורי אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים, הצלבת נתונים.
רצף השיעור 1. פעילות פתיחה: התבוננות במפת העולם.
2. צפייה בסרטון ודיון כיתתי.
3. ניסוי מ"שלמה עכבר המעבדה".
4. משימה קבוצתית עם מפת העולם.
5. מענה על שאלות "בחן את עצמך".
חומרים נוספים מפת העולם.
היענות לשונות למידה חווייתית בקבוצות. שיעור עשיר בניסויים.
תוצרי למידה מפת העולם.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה פתיחה וגירוי:
נציג בפני התלמידים את מפת כדור הארץ, ונשאל אם הם מזהים את היבשות.
נשאל את התלמידים אם לדעתם היו היבשות מחוברות בעבר.
נבקש מהתלמידים לנמק את תשובותיהם.
10 דק'
גוף השיעור צפייה בסרטון טקטוניקת הלוחות. נשאל את התלמידים מהי תאוריית טקטוניקת הלוחות.
נסביר לתלמידים:
לפי התיאוריה הרווחת, אכן פעם היו כל היבשת מחוברות, ויצרו יבשת אחת גדולה שנקראה "פנגיאה". פנגיאה הייתה יבשת-על, שהתקיימה על פני כדור הארץ בעידן המזוזואיקון (לפני כ-200 מיליון שנים), עוד לפני תהליך הטקטוניקה של הלוחות, שפיצל אותה לשתי יבשות נפרדות. במהלך עידן היורה התפצלה פנגיאה לשני חלקים: גונדוונה ולאוראסיה. בזמן שחלף מאז, התפצלו שתי יבשות אלו לחלקים נוספים, עד שהעולם הגיע למצבו הנוכחי.
נבצע את הניסוי משלמה עכבר המעבדה. (מומלץ להכין את הג'ל מראש). ניסוי זה ימחיש לתלמידים את הרעיון המדעי כי כוח מופעל גם כאשר גוף אינו זז ממקומו. נשאל את השאלות הבאות:
כיצד אפשר להמחיש באמצעות הג'ל את תנועת הלוחות?
מהם הכוחות הפועלים על הלוחות?
• זרמי הערבול במעטפת מפעילים כוחות של משיכה ודחיפה על הלוחות, ובכך מביאים לתנועתם.
• כוח המשיכה של כדור הארץ מושך כלפי מטה את הלוחות הנדחקים לתוך התעלות האוקייניות.
• כוח המשיכה של כדור הארץ מושך כלפי מטה את הלוחות המורמים ברכסים מרכז אוקייניים, ובכך מניע את הלוחות.
נחלק לתלמידים דף עבודה בנושא טקטוניקת הכוחות.
נחלק את התלמידים לקבוצות, שבכל אחת שלושה תלמידים. לכל קבוצה נחלק את מפות העולם. נבקש מהתלמידים לבצע את המשימות הבאות (אפשר להיעזר בסרטון שנית):
1. התבוננו בשתי המפות, וקבעו את כיוון הכוחות הפועלים על הלוחות, וסמנו את הכיוון בחצים על היבשות בתמונה 2.
2. גזרו את היבשות מתמונה 2.
3. הזיזו את היבשות בהתאם לחצים שסימנתם.
4. האם התקבלה תמונה של העולם כיום?
5. אילו כוחות לא ציירתם במפות?
במידת האפשר צלמו את השלבים השונים, ושלחו למורה.
30 דק'
סיכום נענה על שאלות בחן את עצמך. 10 דק'
המשגה באמצעות סרטון ופעילות מקדימה.
יישום באמצעות דף עבודה ו"בחן את עצמך".
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות עבודה פרטנית: דף עבודה "משימה מתוקשבת".
עבודה קבוצתית: ביצוע ניסוי.
סיכום ורפלקציה כוח הוא פעולה בין שני גופים. לכל כוח יש גודל וכיוון.
הפעלת כוח על גוף עשויה לגרום שינוי במהירותו, בצורתו או שניהם גם יחד. הכוחות הפועלים על הלוחות בכדור הארץ, מביאים לתנועתם ולשינויים תמידיים בפני כדור הארץ.

משאבים נוספים
שקף Download