BrainPOP

הנושא: מבנה כדור הארץ- גאוגרפיה, ח'

תחום הדעת:

סרטונים: מבנה כדור הארץ

נושא השיעור מבנה כדור הארץ.
רצף מתוך תוכנית הלימודים גאוגרפיה: מדעי כדור הארץ.
שכבות גיל ח'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, 50 דקות.
רציונל למורה הכרת מבנה כדור הארץ כהקדמה להבנת נושאים כגון: רעידות אדמה, טקטוניקת הלוחות והרי געש.
מטרות תוכן • הכרת השכבות שמהן מורכב כדור הארץ.
• הבנת הקשר בין מבנה כדור הארץ לתופעות גאוגרפיות.
מושגים מבנה כדור הארץ, קרום, מעטפת, גלעין, רעידות אדמה, שדה אלקטרומגנטי.
מיומנויות העלאת אפשרויות, מיון.
רצף השיעור 1. פתיחה בשאלה מתוך הסרטון והעלאת השערות.
2. ציור של שכבות כדור הארץ.
3. משחק "מכירה פומבית" של שלוש השכבות.
4. יצירת דגם פלסטלינה של כדור הארץ.
5. העשרה: טקטוניקת הלוחות או הרי געש.
חומרים נוספים דף ההיגדים גזור לכרטיסיות (מצורף כדף נלווה), כסף מונופול
ופלסטלינה בשלושה צבעים (לא חובה).
היענות לשונות העשרה לקבוצות מתקדמות.
תוצרי למידה רשימת היגדים על שכבות כדור הארץ ודגם פלסטלינה של כדור הארץ.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נקרין את הסרטון מבנה כדור הארץ רק עד סוף השאלה: ממה בכלל עשוי כדור הארץ? ניתן לתלמידים להציע אפשרויות.
נקרין את התמונה של מובי חותך את כדור הארץ (מצורפת כדף נלווה), נשאל את התלמידים מה היינו רואים אילו חתכנו את כדור הארץ באמצעו והסתכלנו פנימה. נצייר עיגול גדול על הלוח, ונבקש מתלמידים מתנדבים לגשת ולצייר את השערותיהם.
לאחר העלאת ההשערות נשאל כיצד אפשר ללמוד מה מתרחש בפנים כדור הארץ ומה הוא מכיל.
תשובה: מחקר החלל מספק מידע רב למדענים, חומרים שמגיעים מן החלל, כמו מטאוריטים ואסטרואידים, מאפשרים עדות על המבנה של גרמי השמים וכדור הארץ, חומרים הנפלטים בהתפרצויות געשיות, מדידות ומידע פיזיקלי, קליטה וניתוח של גלי רעש אדמה.
10 דק'
גוף השיעור נקרין את הסרטון מבנה כדור הארץ במלואו.
נבקש מתלמיד לגשת ללוח ולצייר בעיגול את המבנה הנכון. נשים לב לעובי של שכבות כדור הארץ.
נחלק את הכיתה לשלוש קבוצות. כל קבוצה תייצג את אחת השכבות: קרום, מעטפת, גלעין.
נערוך "מכירה פומבית" של היגדים:
נחלק לכל קבוצה כסף מונופול בסכום זהה (לפחות 2,000 ₪). נציג לתלמידים היגדים (מצורפים בדף נלווה) וכל קבוצה תצטרך לקנות רק את ההיגדים הנכונים לשכבה שלה (חלק מההיגדים נכונים ליותר מקבוצה אחת).
לאחר המכירה הפומבית נציג את התשובות (מצורפות כדף נלווה), ונבדוק אם כל קבוצה קנתה את ההיגדים הנכונים לה.
30 דק'
המשגה כל זוג תלמידים יבנה דגם פלסטלינה (או מחומר אחר) של כדור הארץ, לפי הוראות הניסוי של שלמה עכבר המעבדה. 10 דק'
העשרה אפשר לצפות בסרטון טקטוניקת הלוחות או בסרטון הרי געש.
סיכום ורפלקציה אילו פרטים חדשים למדתם על מבנה כדור הארץ? מה אהבתם בשיעור?
שיעורי בית לענות על בחן את עצמך של הסרטון.

משאבים נוספים
היגדים על שכבות כדור הארץ Download
היגדים על שכבות כדור הארץ- תשובות Download

הנושא: מבנה כדור הארץ - ה'

תחום הדעת: מדעים

סרטונים: מבנה כדור הארץ

נושא השיעור מבנה כדור הארץ.
רצף מתוך תוכנית הלימודים תחום תוכן: ביולוגיה.
נושא מרכזי: מערכות אקולוגיות.
נושאי משנה: יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם.
ציוני דרך: יחסי גומלין יצורים-סביבה.
רעיונות והדגשים בכיתה ה': יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם.
שכבות גיל ה'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה כדור הארץ מורכב מארבע שכבות עיקריות: קרום, מעטפת עליונה, מעטפת תחתונה וגלעין. השכבה העליונה היא הקרום, שעליו אנו חיים. מתחתיו נמצאת המעטפת העליונה שהיא הרבה יותר חמה, ומכילה כ-70 אחוזים מהנפח של כדור הארץ. בשיעור זה נדון בתנאים לקיום חיים בכדור הארץ.
מטרות תוכן • הכרת המושג מבנה כדור הארץ.
• זיהוי התנאים השוררים בקרום כדור הארץ.
• יכולת לקשר בין התנאים השוררים בקרום כדור הארץ לבין קיום חיים על פני כדור הארץ.
מושגים כדור הארץ, קרום כדור הארץ. תנאים לקיום חיים.
מיומנויות חשיבה: השוואה, ניתוח והסקת מסקנות.
מחשב: חיפוש מידע, שיתוף מידע, יצירת תוצרים מתוקשבים: סרטונים.
אוריינות מידע: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים, הצלבת נתונים, הצגת ממצאים.
כישורי עבודה בצוות: הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. פתיחה והצגת הנושא באמצעות דיון.
2. צפייה בסרטון בליווי דף שאלות מדף עבודה.
3. דיון במליאה.
4. עבודה בקבוצות.
5. הצגת תוצרים של התלמידים לפני הכיתה.
חומרים נוספים מחשבים, אינטרנט, דף עבודה.
היענות לשונות למידה פעילה, למידה בקבוצות, למידה באמצעות מחשב, ביצוע ניסויים.
תוצרי למידה דגם.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נתחיל את השיעור בדיון בנושא מבנה כדור הארץ.
נשאל את התלמידים אילו אזורים הם מכירים על פני כדור הארץ (ים, אגם, יבשה, הרים עמקים ועוד).
5 דק'
גוף השיעור כדי להבין כיצד נוצרו אזורים אלו על פני כדור הארץ, נצפה בסרטון
מבנה כדור הארץ.
הסרטון מציג את שלוש השכבות בכדור הארץ ואת המבנה שלהן.
בשיעור היום נתמקד בקרום כדור הארץ. נחלק לתלמידים דף עבודה על קרום כדור הארץ, ונבקש שיענו על השאלות בו.
נסביר לתלמידים: בשל מיקומה של ישראל לאורך חופי הים התיכון ולאורך השבר הסורי אפריקאי, ארץ ישראל מאופיינת במגוון גבוה של סוגי קרקע. המרחק מהים והשינויים במבנה קרום כדור הארץ באזור יצרו אזורי אקלים שונים וסוגי סלע שונים. אופי הקרקע משפיע על כמות המים של הנאגרת בקרקע , על המליחות, על הרכב הקרקע ועל הכמות של המינרלים וחומרי ההזנה, ועקב כך על מיני הצומח שבקרקע. לכן מגוון הקרקעות תורם למגוון הגבוה במיוחד של מיני הצומח המאפיינים את ארץ ישראל.
נחלק את התלמידים לקבוצות.
כל קבוצה תבחר באזור שונה בישראל: האזור ההררי, רמת הגולן, מישור החוף, הנגב, בקעת ים המלח, הים התיכון, אגם הכינרת.
התלמידים יחקרו את תכונות הקרקעות השונות והשפעתן על היצורים החיים באזור.
את תוצרי הלמידה יציגו התלמידים באמצעות דגם או מצגת לפני הכיתה.
35 דק'
סיכום כל קבוצה תציג לכיתה את התוצר הלימודי שהכינה.
שאלה לסיכום: כיצד המבנה של קרום כדור הארץ משפיע על היצורים החיים?
10 דק'
המשגה צפייה בסרטון, דף עבודה.
יישום למידה בקבוצות, הצגת תוצרים.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות עבודה פרטנית: דף עבודה.
עבודה קבוצתית: הכנת מצגת או דגם.
העשרה המדע מסביר את היווצרות השדה המגנטי של כדור הארץ ב"תיאוריית הדינמו". הליבה החיצונית של כדור הארץ מורכבת מברזל נוזלי, אשר יכול להיות מגנטי בתנאים המתאימים. מכיוון שכדור הארץ נע סביב צירו, מופעל כוח על הברזל הנוזלי המצוי בגלעין החיצוני הנוזלי של כדור הארץ. הברזל הנוזלי נע סביב ציר הסיבוב של כדור הארץ. תנועה כזו בסביבה של שדה מגנטי קיים, יוצרת זרמים חשמליים, ואלה יוצרים שדה מגנטי המגביר את השדה הקיים, כפי שמתרחש בדינמו.
סיכום ורפלקציה אילו פרטים חדשים למדתם על מבנה כדור הארץ?

משאבים נוספים
דף עבודה Download