BrainPOP

הטבלה המחזורית

רוצים לדעת ממה העולם מורכב? בסרטון זה תום ומובי מציגים לכם את הטבלה המחזורית של היסודות. תלמדו על היסודות שמרכיבים את העולם, על המספר האטומי, ועל המסה האטומית. נוסף על כך תכירו את הקבוצות השונות המיוצגות בטבלה, כמו המתכות, האל-מתכות, גזים אצילים ועוד. לא תאמינו כמה מידע אפשר לקבל מטבלה פשוטה זו!

מעוניינים לצפות בסרטון הטבלה המחזורית?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים