BrainPOP

קשרים כימיים

כיצד שני גזים נפיצים וחסרי צבע משתלבים ויוצרים מים, שהוא נוזל יציב? הצטרפו לתום ומובי כשהם חוקרים את עקרונות הקשרים הכימיים. תלמדו על המבנה האטומי, וכיצד האלקטרונים סובבים את הגרעין האטומי ברמות שונות הנקראות קליפות. תום יראה לכם כיצד מספר האלקטרונים בכל קליפה משפיע על האפשרות שהאטום הזה ייצור בקלות קשרים עם אטומים אחרים. תלמדו גם על שני סוגי הקשרים הכימיים העיקריים: הקשר הקוולנטי והקשר היוני. לבסוף, תגלו כיצד תכונות החומר משתנות באופן משמעותי כשהוא מתאחד עם חומר אחר.

מעוניינים לצפות בסרטון קשרים כימיים?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים