BrainPOP

מים

האם באמת יש מים רכים ומים כבדים? בסרטון זה תום ומובי מספרים על העולם המופלא של המים. תחילה תלמדו על מבנה מולקולת מים ועל המאפיינים הכימיים שלה. לאחר מכן תכירו את התכונות המיוחדות של המים, שהופכות אותם לנוזל החשוב ביותר על פני כדור הארץ, כמו היכולת להמס מינרלים, או לזרז תגובות כימיות. אנחנו תופסים את המים כחומר פשוט ומובן מאליו, אבל למעשה הם נוזל מופלא ומורכב!

מעוניינים לצפות בסרטון מים?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים