BrainPOP

אדם סמית

סקרנים לפגוש את אבי הכלכלה המודרנית? בסרטון זה תום ומובי סוקרים את חייו ואת עבודתו של הפילוסוף הסקוטי אדם סמית. תשמעו על מחקריו המפורסמים ביותר, כולל הספר "עושר העמים", שבו סותר סמית את הפילוסופיה הכלכלית המרקנטיליסטית אשר שלטה באירופה באותה תקופה. כמו כן תשמעו על תאוריית "היד הנעלמה" של סמית, הטוענת שכשאנשים פועלים ועובדים בתחומי העניין שלהם, החברה כולה מרוויחה מכך. וגם תלמדו על השקפותיו של סמית בנושאים חלוקת עבודה, סחר בינלאומי ולֶסֶה-פֶר, כלומר כלכלת שוק חופשי.

מעוניינים לצפות בסרטון אדם סמית?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים