BrainPOP

מלחמת העולם השנייה

מלחמה משפיעה על החיים של כולנו, ויש מלחמות המשפיעות כמעט על העולם כולו. הצטרפו לתום ומובי למסע בזמן בעקבות מלחמת העולם השנייה. אילו מדינות השתתפו ומי היו בעלי ברית? מהי המפלגה הנאצית, ומה הביא לפרוץ המלחמה? איזה אירוע הביא להצטרפותה של ארצות הברית למלחמה, ומי הוכרז כמנצח בסופה?

מעוניינים לצפות בסרטון מלחמת העולם השנייה?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים