BrainPOP

כריסטופר קולומבוס

רוצים לדעת עוד על כריסטופר קולומבוס? אז בבקשה! בסרטון זה של בריינפופ יספרו לכם תום ומובי פרטים מחייו של מגלה הארצות המפורסם. תלמדו על ראשית חייו של קולומבוס, וכיצד הכינה אותו עבודתו במסחר לקראת מסעותיו ההיסטוריים. תלמדו גם מה הניע את קולומבוס לצאת לשיט המסוכן של חציית האוקיינוס, וכיצד השפיעו אמונותיו הדתיות על החלטותיו. ולבסוף, תשמעו מה היה היחס של קולומבוס כלפי הילידים שפגש באיים הקאריביים, ומדוע שוררת מחלוקת קשה בנוגע להישגים שלו.

מעוניינים לצפות בסרטון כריסטופר קולומבוס?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים