BrainPOP

הירושימה ונגסקי

הירושימה ונגסקי הן שתי ערים ביפן שארצות הברית הטילה עליהן פצצות אטום בשנת 1945, ובכך הביאה לסיומה של מלחמת העולם השנייה. הטלת פצצת האטום הייתה הפעם הראשונה והיחידה שבה נעשה שימוש צבאי בנשק גרעיני. בסרטון זה תום ומובי מספרים על קרבות עקובים מדם, שהתנהלו בין צבא יפן ובין צבא ארצות הברית במשך שלוש שנים וחצי. תלמדו על הצהרת פוטסדאם, שנועדה למנוע את הטלת הפצצות ללא הצלחה, ועל הכניעה הרשמית של יפן.

מעוניינים לצפות בסרטון הירושימה ונגסקי?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים