BrainPOP

הרפובליקה הרומית

ברומא העתיקה בחרו האזרחים בנציגים שינהלו מטעמם את המדינה, קצת כמו שקורה בימינו בהרבה מדינות, אבל בכמה הבדלים מהותיים! הצטרפו לתום ומובי לסרטון בריינפופ על הרפובליקה הרומית, וגלו מה היה מבנה השלטון ברומא העתיקה. מי היו חברי הסנאט? ומי נבחר לייצג את העם באספת העם, ועל אלו זכויות היא הגנה? תגלו מי היו הפלבאים, ומדוע הם יצאו למרד בשלטון. תלמדו מדוע חוקי העיר נחרטו בברונזה, והוצבו בפורום בלב העיר, וגם מי היו הקונסולים ברומא.

מעוניינים לצפות בסרטון הרפובליקה הרומית?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים