BrainPOP

ליל הגשרים

אילו מחתרות השתתפו בפעולת ליל הגשרים, ומי שלט בארץ ישראל באותם ימים? תלמדו על יוני הדואר ששימשו את הלוחמים בשעת הפעולה, ולמה שימש גשר בנות יעקב. מדוע יחס היישוב העברי לשלטון הבריטי היה שנוי במחלוקת, ומה ניסו חברי המחתרות להשיג? הצטרפו לתום ומובי בסרטון בריינפופ על ליל הגשרים, וגלו מה שמות הגשרים שפוצצו בלילה מפורסם זה.

מעוניינים לצפות בסרטון ליל הגשרים?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים