BrainPOP

הנושא: אילן רמון - ה'

תחום הדעת: מדעים

סרטונים: אילן רמון

נושא השיעור אילן רמון.
רצף מתוך תוכנית הלימודים תחום תוכן: מדעי כדור הארץ והיקום.
נושא מרכזי: אסטרונומיה.
נושא משנה: האדם פיתח כלים ומכשירים כדי להכיר את היקום ותופעות שונות כמו חיזוי מזג אוויר.
רעיונות והדגשים: אמצעים המשמשים לחקר החלל.
שכבות גיל ה'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה חיל האוויר בחר באילן רמון לטייס החלל הישראלי הראשון, בעקבות הסכם שנחתם בין ישראל לבין ארצות הברית ב־1995, לשלב ישראלי בטיסה לחלל של נאס"א.

ב־1 בפברואר 2003 נספה אילן רמון עם ששת חבריו לצוות, כשהתפרקה המעבורת עם חזרתה לאטמוספרה של כדור הארץ. הסיבה לתאונה הייתה חתיכת קצף אטימה, שנשברה במהלך השיגור ופגעה ברעפי ההגנה מפני חום בכנף השמאלית של המעבורת. במהלך הכניסה מחדש התחממה הכנף הפגועה אט אט, ולבסוף התפרקה, מצב שהביא לפירוק מוחלט של המעבורת.
מטרות תוכן 1. היכרות סיפור חייו של אילן רמון.
2. הבנה של משמעות חקר החלל.
3. חקר של הטכנולוגיה העוסקת בפתרון בעיות ובמענה לצרכים אנושיים.
מושגים חלל, אילן רמון, מעבורת, "קולומביה", חקר מדעי, טיסה לחלל,
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות, טיעון, מיון, ניתוח והסקת מסקנות, בחירה בין חלופות.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים, הצלבת נתונים, הצגת ממצאים.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. דיון בנושא חקר החלל.
2. צפייה בסרטון ומענה על שאלות "בחן את עצמך".
3. דיון כיתתי בנושא ניסויים בחלל.
4. הצגת תוצרי התלמידים לפני הכיתה.
חומרים נוספים דף עבודה, מחשבים.
היענות לשונות למידה פעילה, עבודה בקבוצות, חשיבה יצירתית.
תוצרי למידה דף עבודה, כרזה.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נפתח את השיעור בסיפור הבא: לצורך טיסות לחלל פותחה "גלולת הטמפרטורה", ובתוכה חיישן ומשדר זעיר הנבלעים על ידי האסטרונאוט. הנתונים משודרים למקלט זעיר, הממוקם מחוץ לגוף ומחובר למחשב, שמשרטט גרף לרישום רציף של הטמפרטורה הפנימית.
השוק האזרחי אימץ את הגלולה. הגלולה חיונית במיוחד במקרים של ירידה מסוכנת של טמפרטורת הגוף, וכן למעקב אחרי ביוץ בטיפולי פריון.
5 דק'
גוף השיעור נצפה בסרטון: אילן רמון. נענה על שאלות בחן את עצמך, באמצעות דף עבודה.
בטיסת החלל של המעבורת "קולומביה" השתתף אילן בתפעול ניסוי ישראלי בנושא אבק, שתוכנן באוניברסיטת תל אביב, כדי לחקור כיצד משפיעות סופות אבק על המזרח התיכון, וכן ניסויים נוספים בתחומים ביולוגיה ופיזיקה. את חלק מהניסויים תכננו תלמידים מבתי ספר שונים ברחבי הארץ. בשיעור היום נחשוב על ניסויים ועל מחקרים שכדאי לבצע בחלל.
נחלק את התלמידים לקבוצות.
כל קבוצה תקבל דף הנחיות: חקר בחלל, ותתכנן ניסוי שכדאי לבצע בחלל.
30 דק'
סיכום כל קבוצה תציג לפני הכיתה את הניסוי שתכננה. נדון בכיתה: אם התבקשנו לשלוח ניסויים לחקר בחלל, אילו ניסויים כדאי לנו שלוח? מה צריכים להיות המאפיינים של מחקר ראוי? 15 דק'
המשגה דיון, צפייה בשיעור, "בחן את עצמך".
יישום תכנון ניסוי לחלל.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות פרטנית: "בחן את עצמך".
קבוצתית: תכנון ניסוי.
העשרה בעקבות ההחלטה על השתתפותו של אסטרונאוט ישראלי במסע לחלל של המעבורת "קולומביה", יצרה מערכת החינוך קשר עם חברה אמריקאית, המפעילה מערכות חינוך בעולם בנושא חקר החלל והיקום. החברה הציעה לתלמידים לתכנן ניסויים מדעיים שהם יבצעו במעבדה בכדור הארץ, ובמקביל אסטרונאוט יבצע אותם במעבורת החלל. כך בסופו של דבר נוצר הקשר בין צוות תלמידי אורט קריית מוצקין ובין האסטרונאוט אילן רמון.
הניסוי "גן כימי", שנבחר מבין כמה הצעות, מתמקד בחקר של גידול מוצקים בתמיסה בתנאי כבידה זעירה, והשוואתו לתוצאות ניסוי שנערך במקביל בתנאי כבידה. את הניסוי בחלל ביצע אילן רמון שש שעות לאחר שיגור המעבורת, ולאחר שמונה ימים ביצע ניסוי חוזר. תוצאות הניסוי הוכיחו שגידול התרכובת בחלל היה הרבה יותר איטי מאשר בכדור הארץ, וכן התפתחותה נעשתה באופן שונה.
תוצאות הניסוי מעוררות עניין רב בקרב הקהילה האקדמית.
סיכום ורפלקציה "אנחנו עובדים לטובת האנושות, ומהחלל כל העולם שלנו נראה כיחידה אחת בלי גבולות. לכן אני רוצה לקרוא מלמעלה – בואו נעבוד למען השלום ולמען חיים טובים יותר לכל אחד בעולם. על החתום: אילן רמון, מעבדת החלל 'קולומביה'".
מה לדעתכם ראה והרגיש אילן רמון במעבורת החלל, שבשל כך אמר דברים אלו?

משאבים נוספים
תכנון ניסוי Download