BrainPOP

בדרך למדינה

בארץ ישראל קם העם היהודי. במילים אלה מתחילה מגילת העצמאות שקרא דוד בן גוריון בה' באייר תש"ח. בסרטון זה תוכלו ללמוד על האירועים שקדמו להקמתה של מדינת ישראל. תום ומובי מספרים על ההצבעה באו"ם על תכנית החלוקה, בכ"ט בנובמבר, שבעקבותיה פרצה מלחמת העצמאות, ועל סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל והכרזת העצמאות.

מעוניינים לצפות בסרטון בדרך למדינה?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים