BrainPOP

העפלה

בעקבות מדיניות "הספר הלבן" של המנדט הבריטי פתח היישוב היהודי בשורה של פעולות שנועדו לעזור ליהודים לעלות לארץ ישראל. בסרטון זה בנושא העפלה, תום ומובי מספרים כיצד התגייסו ארגוני המחתרות לפרוץ את ההגבלות של השלטון הבריטי. תוכלו ללמוד על המבצעים החשאיים שנערכו ברובם בלילות, ועל הניסיונות של הצבא הבריטי לחסום את ספינות המעפילים שהגיעו ארצה.

מעוניינים לצפות בסרטון העפלה?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים