BrainPOP

החשמונאים

משפחת החשמונאים ממודיעין הייתה אחת המשפחות הידועות בתולדות עם ישראל. בסרטון זה של בריינפופ, תום ומובי חוקרים את קורותיהם של בני המשפחה מימי מתתיהו שהחל במרד בכובשים היוונים, ועד ימיו של המלך יהודה אריסטובולוס הראשון. תלמדו על ניצחונם של המכבים על היוונים בקרב אמאוס ועל המקור לחג החנוכה. נוסף על כך תלמדו גם על שושלת המלכים מבית חשמונאי, ששלטה בארץ ישראל במשך כ-100 שנה עד הכיבוש הרומי. תקבלו גם הסבר להבדל שבין חשמונאים למכבים

מעוניינים לצפות בסרטון החשמונאים?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים