BrainPOP

המגילות הגנוזות

מי כתב את המגילות הגנוזות? בסרטון זה תום ומובי יוצאים להרפתקה בעקבות כתבי היד העתיקים שהתגלו במדבר יהודה. תוכלו ללמוד על כת האיסיים שהחוקרים סבורים שאנשיה כתבו את המגילות, תלמדו על ספרי הקודש שהתגלו במערות שבמדבר ושנכתבו כנראה בזמן השלטון הרומי בארץ ישראל. כמו כן תגלו היכן שמורות כיום המגילות הגנוזות והיכן ניתן לראות חלק מהן.

מעוניינים לצפות בסרטון המגילות הגנוזות?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים