BrainPOP

ארגון השומר

"השומר" היה הארגון שהתחיל את מסורת ההגנה העצמית של יהודים בארץ ישראל. בסרטון זה של בריינפופ תום ומובי מספרים על קבוצת חברים מעולי העלייה השנייה, שהחליטו כי יהודים הם שצריכים לשמור על היישובים היהודיים בארץ ישראל. נוסף על כך תשמעו על ארגון "בר גיורא" הסודי שקדם לארגון "השומר", ועל המושגים "כיבוש העבודה" ו"כיבוש הקרקע" שמייצגים את הרעיונות שלמענם נאבקו השומרים העבריים בתחילת המאה ה-20. כמו כן, תשמעו על פירוק הארגון לטובת הקמת מחתרת ההגנה.

מעוניינים לצפות בסרטון ארגון השומר?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים