BrainPOP

הבדואים

הבדואים הם קהילה מיוחדת השייכת לעולם הערבי. בסרטון זה של בריינפופ תום ומובי מספרים על מוצאם של הבדואים, שקהילה גדולה שלהם חיה גם בישראל, בנגב ובגליל. תלמדו מה מקור שמם, ומה מיוחד באורח החיים המסורתי שלהם. כמו כן תלמדו על השינויים שעוברת הקהילה הבדואית במעבר מחיי נדודים לחיים ביישובי קבע.

מעוניינים לצפות בסרטון הבדואים ?
לחצו כאן לרכישת מינויכניסה למנויים